Terminai pagal A-Z

 • A (2,178)
 • B (912)
 • C (447)
 • Č (47)
 • D (1,204)
 • E (1,043)
 • Ė (1)
 • F (926)
 • G (681)
 • H (769)
 • I (720)
 • J (109)
 • K (2,119)
 • L (666)
 • M (1,469)
 • N (497)
 • O (568)
 • P (2,115)
 • Q (5)
 • R (922)
 • S (1,599)
 • Š (222)
 • T (1,069)
 • U (126)
 • V (445)
 • Z (78)
 • Ž (45)

Ikariečiai

ikariẽčiai, socialinės teorijos, išdėstytos pranc. utopisto E. Kabė (1788—1856) romane „Kelionė į Ikariją”, pasekėjai, komunistinių bendruomenių „Ikarija” (egzistavo XIX a. vid.—1895 JAV) nariai.

Ikebana

ikebanà [jap.], puokščių sudarymo menas, paplitęs Japonijoje.

Ikona

ikonà [rus. < gr. eikōn — atvaizdas], rel. tematikos (stačiatikių) molbertinės tapybos kūrinys (dažn. dievo arba šventojo portretas); tapoma ppr. ant lentos.

Ikonodulai

ikonodùlai [↗ ikona + gr. dulos — vergas], šventųjų paveikslų ir statulų garbintojai, šventųjų paveikslų garbinimo šalininkai.

Ikonodulija

ikonodùlija ↗ ikonolatrija.

Ikonografija

ikonogrãfija [gr. eikon — atvaizdas + ↗ …grafija]: 1. iš anksto nustatytos tam tikrų personažų ar siužetų vaizdavimo dailės kūrinyje taisyklės; 2. dailėtyros šaka: tam tikrų personažų ir siužetų tipinių schemų, simbolių, atributų sistemingas aprašymas, klasifikavimas ir aiškinimas; 3. tapybos, grafikos kūrinių, nuotraukų, kino dokumentų, susijusių su kokia nors tema, asmeniu, vieta, įvykiu, rinkimas.

Ikonoklastas

ikonoklãstas [gr. eikōnoklastēs], rel. paveikslų ir figūrų kulto priešininkas.

Ikonoklazmas

ikonoklãzmas [lot. iconoclasmus < gr. eikōn — atvaizdas + klasis — laužymas], šventųjų paveikslų garbintojų (ikonodulų) ir jų priešininkų (ikonoklastų) kova Bizantijoje (VIII a.—IX a. I pusė).

Ikonolatrija

ikonolãtrija [gr. eikōnolatreia < eikōn — paveikslas + latreia — garbinimas], šventųjų paveikslų ir statulų garbinimas.

Ikonologija

ikonològija [gr. eikōn — atvaizdas, paveikslas + ↗ …logija]: 1. dailėtyros metodas, pagal kurį nustatomas visuomeninių pažiūrų, idėjų ir meno raidos ryšys; 2. sen. dailėtyros šaka, aiškinanti, kaip dailės kūriniuose vaizduojami bibliniai, mitologiniai ir alegoriniai personažai bei scenos.

Puslapis 8 iš 72« Pirmas...45678910111213...Paskutinis »