Terminai pagal A-Z

 • A (2,178)
 • B (912)
 • C (447)
 • Č (47)
 • D (1,204)
 • E (1,043)
 • Ė (1)
 • F (926)
 • G (681)
 • H (769)
 • I (720)
 • J (109)
 • K (2,119)
 • L (666)
 • M (1,469)
 • N (497)
 • O (568)
 • P (2,115)
 • Q (5)
 • R (922)
 • S (1,599)
 • Š (222)
 • T (1,069)
 • U (126)
 • V (445)
 • Z (78)
 • Ž (45)

Ikonoskopas

ikonoskòpas [eikōn + ↗ …skopas], televizijos perdavimo vamzdis, veikiantis el. krūvių kaupimo principu.

Ikonostasas

ikonostãsas [eikōn + gr. stasis — stovėjimo vieta], aukšta, ikonomis papuošta pertvara, skirianti stačiatikių cerkvės altorių nuo visos vidaus erdvės.

Ikonoteka

ikonotekà [eikōn + gr. thēkē — talpykla, dėžė], ikonų arba tos pačios tematikos paveikslų rinkinys, kolekcija.

Ikosaedras

ikosaèdras [gr. eikosi — dvidešimt + hedra — pagrindas, paviršius], taisyklingas briaunainis, turintis 20 sienų (lygiakraščių trikampių).

Iksas

iksas: 1. trečia nuo galo lotynų abėcėlės raidė x, kuria matematikoje ppr. žymimas nepriklausomas kintamasis (argumentas); 2. fiz. nesisteminis ilgio vienetas, vartotas atomo fizikoje; lygus 1,002 06•10-13 m.

Iksija

iksija, dekoratyvinis augalas Ixia; kilęs iš P. Afrikos; turi gumbasvogūnius, žiedai įv. spalvų, kvapūs.

Iktas

iktas [lot. ictus — smūgis, kirtis], antikinės eilėdaros elementas — metrinis kirtis, kurį turi stiprusis (ppr. ilgas) pėdos skiemuo ir kuris gali nesutapti su natūraliu (ppr. melodiniu) žodžio kirčiu.

Iktidozauras

iktidozáuras [gr. iktis (kilm. iktidos) — šeškas + sauros — driežas], iškastinis stuburinis gyvūnas Ictidosauria, gyvenęs triaso periodo pabaigoje ir juros periodo pradžioje.

Ilas

ilas [turkų k. il], stambiausias Turkijos adm. terit. vienetas.

Ileitas

ileitas [lot. ileum — klubinė žarna], klubinės žarnos uždegimas.