Terminai pagal A-Z

 • A (2,178)
 • B (912)
 • C (447)
 • Č (47)
 • D (1,204)
 • E (1,043)
 • Ė (1)
 • F (926)
 • G (681)
 • H (769)
 • I (720)
 • J (109)
 • K (2,119)
 • L (666)
 • M (1,469)
 • N (497)
 • O (568)
 • P (2,115)
 • Q (5)
 • R (922)
 • S (1,599)
 • Š (222)
 • T (1,069)
 • U (126)
 • V (445)
 • Z (78)
 • Ž (45)

Locmeisteris

locmèisteris [↗ loc(ija) + vok. Meister — meistras, specialistas], uosto pareigūnas, tvarkantis navigacijos ženklų statymą, jų priežiūrą reiduose ir farvateriuose.

Loco

loco [sk. loko; it. vietoje]: 1. nuoroda natose, kad oktavos ženklas ar kt. ženklai panaikinami, natas reikia atlikti taip, kaip parašyta; 2. nuoroda natose, kad reikia atlikti iki šios vietos; 3. ↗ loko.

Loco citato

loco citato [sk. lioko citato; lot.], minėtojoje (knygos, dokumento) vietoje.

Lodža

lodžà [it. loggia]: 1. dengtas balkonas; 2. atviro tipo arkadinis pastatas arba pastato dalis.

Lofenalis

lofenãlis, sintetinis antiblastominis vaistas; vart. kiaušidžių vėžiui, limfoleukozei, limfogranuliomatozei gydyti.

Logaedai

logaèdai [gr. logos — žodis, proza + aoidē — daina, poezija], antikinės eilėdaros metrai, pagrįsti dviskiemenių ir triskiemenių pėdų kaita; silabotoninės eilėdaros mišrieji metrai, kai dviskiemenio ir triskiemenio metro požymiai strofoje išsidėstę asimetriškai ir visose strofose vienodai.

Logaritmas

logaritm‖as [gr. logos — santykis + arithmos — skaičius], laipsnio rodiklis, kuriuo reikia pakelti tam tikrą skaičių, vad. ~o pagrindą, norint gauti turimą skaičių; žymima log, lg (dešimtainis Δ) arba ln (natūrinis) Δ .

Logaritminis

logaritmin‖is, susijęs su logaritmais, pvz., ~ė liniuotė (prietaisas veiksmams atlikti, naudojant skaičių logaritmus), ~ė spiralė (kreivė, kurią brėžia taškas, judantis tiese, besisukančia apie vieną savo tašką, vad. polių, taip, kad judančio taško atstumo nuo poliaus logaritmas kinta proporcingai posūkio kampui), ~ė funkcija (funkcija y = logax), ~ės lentelės (skaičių logaritmų lentelės).

Logaritmuoti

logaritmúoti, rasti logaritmą.

Logas

lògas [gr. logos — žodis, kalba, mintis, sąvoka, protas], visuotinė pasaulio tvarka, dėsningumas, beasmenis kosm. protas.