Terminai pagal A-Z

 • A (2,178)
 • B (912)
 • C (447)
 • Č (47)
 • D (1,204)
 • E (1,043)
 • Ė (1)
 • F (926)
 • G (681)
 • H (769)
 • I (720)
 • J (109)
 • K (2,119)
 • L (666)
 • M (1,469)
 • N (497)
 • O (568)
 • P (2,115)
 • Q (5)
 • R (922)
 • S (1,599)
 • Š (222)
 • T (1,069)
 • U (126)
 • V (445)
 • Z (78)
 • Ž (45)

Okta

okta… [lot. octo, gr. oktō — aštuoni], pirmoji sudurtinių žodžių dalis, rodanti, kad kas nors sudaryta iš 8 dalių.

Oktaedras

oktaèdras [gr. oktaedron — aštuonsienis], taisyklingas briaunainis, turintis 8 trikampes sienas, 12 briaunų, 6 viršūnes.

Oktaedritas

oktaedritas, geležinis meteoritas; jo ėsdintame paviršiuje matomos oktaedro formos figūros.

Oktagonas

oktagònas [gr. oktagōnon]: 1. aštuonkampis; 2. aštuonkampio plano centriškas statinys.

Oktanas

oktãnas [gr. oktō — aštuoni], org. junginys C8H18; sotusis angliavandenilis; bespalvis savito kvapo skystis.

Oktaninis

oktãninis, susijęs su oktanu (izooktanu); Δ skaičius — benzino antidetonacines savybes apibūdinantis rodiklis, lyginant jas su izooktano detonacinėmis savybėmis.

Oktantas

oktántas [lot. octans kilm. octantis) — aštuntadalis]: 1. geom. viena iš 8 sričių, į kurias dalija erdvę 3 tarpusavyje statmenos plokštumos; 2. astr. prietaisas kampiniam atstumui tarp kosm. kūnų matuoti; kampai atskaitomi apskritimo ilgio limbe.

Oktava

oktavà [lot. octava — aštuntoji]: 1. fiz. okt. dažnių intervalo nesisteminis bematis vienetas; 1 okt = log2 (f2/f1,) = 1200 ct (centų) = 301 Sav (sąvarui); čia f1 ir f2 — dažnių intervalo apatinis ir viršutinis ribiniai dažniai; 2. muz. intervalas, apimantis 8 diatoninės gamos laipsnius; būna grynoji (6 tonų apimties), sumažintoji (5 tono) ir padidintoji (6 tono); 3. aštuntasis diatoninės gamos laipsnis; 4. temperuoto garsaeilio dalis; apima 12 garsų(c—h); 5. 8 laipsnių apimties intervalu dubliuojama melodija; būdinga virtuozinei instrumentinei muzikai; chore ją kai kada atlieka žemiausieji bosai (vad. oktavistai); 6. eiliuoto kūrinio strofa iš 8 eilučių, kurių 1-oji rimuojama su 3-ąja ir 5-ąja, 2-oji — su 4-ąja ir 6-ąja, 7-oji — su 8-ąja.

Oktetas

oktètas [vok. Oktett]: 1. 8 muz. atlikėjų (vokalistų, instrumentalistų) ansamblis; 2. muz. kūrinys 8 atlikėjams; 3. fiz. aštuonių objektų, turinčių bendrų savybių, rinkinys.

Oktilijonas

oktilijõnas [pranc. octillion], skaičius, išreikštas vienetu su 27 nuliais, t. y. 1027; kai kuriose šalyse (D. Britanijoje, VDR, VFR) — 1048.