Terminai pagal A-Z

 • A (2,178)
 • B (912)
 • C (447)
 • Č (47)
 • D (1,204)
 • E (1,043)
 • Ė (1)
 • F (926)
 • G (681)
 • H (769)
 • I (720)
 • J (109)
 • K (2,119)
 • L (666)
 • M (1,469)
 • N (497)
 • O (568)
 • P (2,115)
 • Q (5)
 • R (922)
 • S (1,599)
 • Š (222)
 • T (1,069)
 • U (126)
 • V (445)
 • Z (78)
 • Ž (45)

Okto

okto… ↗ okta…

Oktodas

oktòdas [↗ okto… + ↗ (elektr)odas], elektroninė stiprinimo lempa su 8 elektrodais — anodu, katodu ir 6 tinkleliais; vart. superheterodininių radijo imtuvų dažnių keitikliams.

Oktogenas

oktogènas [↗ okto… + ↗ …genas], sprogstamoji medžiaga C4H8NgO8.

Oktoploidas

oktoplòidas [↗ okto… + ↗ (ha)ploidas], organizmas, kurio ląstelių branduoliuose yra aštuongubas chromosomų skaičius.

Oktostilas

oktostilas [↗ okto… + gr. stylos — kolona], sen. graikų šventykla su 8 kolonomis pagr. fasade.

Oktrojuotas

oktrojúotas [pranc. octroyer — padovanoti], monarcho valdžios duotas; pvz., oktrojuotoji konstitucija — valstybės valdovo duodama konstitucija.

Oktrojuoti

oktrojúoti [pranc. octroyer — apdovanoti, suteikti], teikti kokių nors teisių, privilegijų.

Oktrua

oktruà [pranc. octroi]: 1. Prancūzijoje vid. amžiais — įvežimo muitai feodalo arba miesto naudai; 2. XVI—XVIII a. — monopolinių prek. bendrovių privilegijos; 3. Prancūzijoje ir kai kuriose šalyse — miestų rinkliavos kai kuriems įvežamiems ž. ū. produktams.

Oktupolis

oktupòlis [↗ okto… + gr. polos — polius], dviejų kvadrupolių sistema.

Okuliaras

okuliãras [lot. ocularis — akių, akinis], optinio prietaiso (žiūrono, mikroskopo) dalis, nukreipta į stebėtojo akį arba ekraną.