Terminai pagal A-Z

 • A (2,178)
 • B (912)
 • C (447)
 • Č (47)
 • D (1,204)
 • E (1,043)
 • Ė (1)
 • F (926)
 • G (681)
 • H (769)
 • I (720)
 • J (109)
 • K (2,119)
 • L (666)
 • M (1,469)
 • N (497)
 • O (568)
 • P (2,115)
 • Q (5)
 • R (922)
 • S (1,599)
 • Š (222)
 • T (1,069)
 • U (126)
 • V (445)
 • Z (78)
 • Ž (45)

Okulistas

okulistas [lot. oculus — akis], akių ligų gydytojas, kitaip ↗ oftalmologas.

Okulistika

okulistika [lot. oculus — akis], akių ligų mokslas, kitaip ↗ oftalmologija.

Okultacija

okultãcija [lot. ocultatio — paslėpimas], vieno kosm. kūno, pvz., žvaigždės, pasislėpimas už kito, pvz., Mėnulio.

Okultizmas

okultizmas [lot. occultus — slaptas, paslaptingas], pseudomokslinė doktrina, teigianti, kad žmoguje ir gamtoje slypi paslaptingos antgamtinės jėgos, su kuriomis žmonės gali sąveikauti specialiais metodais ir atitinkamai psichiškai išsitreniravę; su ja susijusi veikla — stengimasis panaudoti tas jėgas žmogui ir gamtai paveikti.

Okultuoti

okultúoti, paslėpti, uždengti, užtemdyti.

Okupacija

okupãcija [lot. occupatio — užėmimas], laikinas kt. valstybės teritorijos užėmimas (ppr. kar. jėga) ir faktiškas jos valdymas.

Okupacinis

okupãcinis, susijęs su okupacija.

Okupantas

okupántas [lot. occupans (kilm. occupantis) — užimantis], kas vykdo okupaciją, dalyvauja joje.

Okupuoti

okupúoti, laikinai užimti svetimos valstybės teritoriją, faktiškai ją valdyti.

Oldermenas

òldermenas [angl. olderman — seniūnas]: 1. Anglijos kooptuojamas grafystės tarybos ir miesto tarybos narys; 2. JAV miesto tarybos narys.