Terminai pagal A-Z

 • A (2,178)
 • B (912)
 • C (447)
 • Č (47)
 • D (1,204)
 • E (1,043)
 • Ė (1)
 • F (926)
 • G (681)
 • H (769)
 • I (720)
 • J (109)
 • K (2,119)
 • L (666)
 • M (1,469)
 • N (497)
 • O (568)
 • P (2,115)
 • Q (5)
 • R (922)
 • S (1,599)
 • Š (222)
 • T (1,069)
 • U (126)
 • V (445)
 • Z (78)
 • Ž (45)

Olifantas

olifánt‖as [pranc. olifant < lot. elephantus — dramblys], trumpas signalinis ragas iš dramblio kaulo; vid. amžiais ~ą vartojo riteriai.

Oligarchas

oligárchas, oligarchijos atstovas.

Oligarchija

oligárchija [gr. oligarchia — nedaugelio valdžia]: 1. valdymo forma — valst. valdžia priklauso nedidelei grupei žmonių, dažn. ekonomiškai galingiausių; 2. negausi valdančiųjų asmenų grupė.

Oligemija

oligèmija [gr. oligos — mažas, nežymus + haima — kraujas], kraujo kiekio sumažėjimas.

Oligo

oligo… [gr. oligos — negausus, mažas], pirmoji sudurtinių žodžių dalis, rodanti jų sąsają su nedideliu kiekiu; nukrypimą nuo normos, buvimą ko nors mažiau normos; buvimą ko nors labai nedaug, šiek tiek.

Oligocenas

oligocènas [↗ oligo… + gr. kainos — naujas], Žemės geol. istorijos kainozojaus eros paleogeno periodo vėlyvoji epocha; per tą laikotarpį susidariusių uolienų skyrius.

Oligochetai

oligochètai [↗ oligo… + gr. chaitē —ilgi plaukai], mažašerės žieduotosios kirmėlės Oligochaeta; gyvena daugiausia dirvoje, rečiau gėlųjų vandenų ir jūrų priekrantinėje zonoje.

Oligodonai

oligodònai, nenuodingos gyvatės Oligodon; gyvena P. ir P. r. Azijos dykumose ir pusdykumėse.

Oligofagai

oligofãgai [↗ oligo… + ↗ …fagas], gyvūnai, mintantys tik keliomis kt. organizmų (labai tarp savęs giminingų) rūšimis.

Oligofrenija

oligofrènija [↗ oligo… + gr. phrēn — protas], įgimta silpnaprotystė.