Terminai pagal A-Z

 • A (2,178)
 • B (912)
 • C (447)
 • Č (47)
 • D (1,204)
 • E (1,043)
 • Ė (1)
 • F (926)
 • G (681)
 • H (769)
 • I (720)
 • J (109)
 • K (2,119)
 • L (666)
 • M (1,469)
 • N (497)
 • O (568)
 • P (2,115)
 • Q (5)
 • R (922)
 • S (1,599)
 • Š (222)
 • T (1,069)
 • U (126)
 • V (445)
 • Z (78)
 • Ž (45)

Olivinas

olivinas [lot. oliva — alyvmedis], mineralas, magnio ir geležies silikatas; svarbiausias bazinių ir ultrabazinių uolienų (dunito, peridotito) mineralas; jo atmaina chrizolitas — brangakmenis.

Omarai

omãrai [pranc. homards], dešimtakojai vėžiai Homarus ir Nephrops; gyvena jūrose; verslo objektas.

Omas

òmas [pagal vok. fiziko G. Omo (Ohm) pavardę], Ω, tarptautinės vienetų sistemos el. varžos vienetas; lygus varžai laidininko, kuriuo teka 1 A stiprumo nuolatinė el. srovė, kai įtampa tarp laidininko galų lygi 1 V.

Omatidijos

omatidijos [gr. ommatidion — akutė], akutės, iš kurių susideda nariuotakojų gyvūnų (facetinė) akis.

Omažas

omãžas [pranc. hommage — priesaika], V. Europoje vid. amžiais — vasalinės sutarties sudarymo apeigos.

Ombrofitai

ombrofitai [gr. ombros — lietus + ↗ …fitas], augalai, vartojantys tik kritulių (lietaus, rasos, rūko) vandenį.

Ombrofobai

ombrofòbai [ombros + ↗ …fobas], lietaus vengiantys, ilgų lietingų periodų nepakeliantys augalai.

Ombrografas

ombrogrãfas [ombros + ↗ …grafas], prietaisas, kitaip ↗ pliuviografas.

Ombrometras

ombromètras [ombros + ↗ …metras], lietmatis — prietaisas atmosferos kritulių kiekiui nustatyti.

Ombudsmenas

òmbudsmenas [šved. ombudsman — įgaliotinis], burž. valstybės pareigūnas, įgaliotas kontroliuoti vyriausybinių įstaigų, ministerijų, kt. žinybų veiklą.