Terminai pagal A-Z

 • A (2,178)
 • B (912)
 • C (447)
 • Č (47)
 • D (1,204)
 • E (1,043)
 • Ė (1)
 • F (926)
 • G (681)
 • H (769)
 • I (720)
 • J (109)
 • K (2,119)
 • L (666)
 • M (1,469)
 • N (497)
 • O (568)
 • P (2,115)
 • Q (5)
 • R (922)
 • S (1,599)
 • Š (222)
 • T (1,069)
 • U (126)
 • V (445)
 • Z (78)
 • Ž (45)

Rapidografas

rapidogrãfas [rapide + ↗ …grafas], raidinis tekstinis trafaretas rašyti tekstui brėžinyje, piešinyje.

Raportas

rãportas [pranc. rapport]: 1. oficialus pranešimas apie ką nors viršininkui arba aukštesnei instancijai; 2. oficialus pranešimas apie prisiimtų įsipareigojimų įvykdymą.

Raportas

rapòrtas [pranc. rapport], ornamento rašto dalis, pasikartojanti be pasikeitimų audinyje, kilime, trikotažo medžiagoje.

Raportuoti

raportúoti, pateikti raportą.

Rapsas

rãpsas [vok. Raps], vienmetis (vasarinis arba žieminis) pašarinis ir aliejinis augalas Brassica napus var. oleifera; aliejinis griežtis.

Rapsodas

rapsòdas [gr. rhapsōdos < rhaptō — susiuvu + ōdē — daina]: 1. sen. Graikijoje — klajojantis epinių dainų atlikėjas; dainuodavo, akompanuodamas lyra; 2. savarankiška epopėjos dalis arba atskiras epinės poezijos kūrinys, patetiškai apdainuojantis svarbų ist. įvykį, žymų asmenį.

Rapsodija

rapsòdija [gr. rhapsōdia — rečitatyvinis epinės poezijos dainavimas], muz. žanras; laisvos formos kūrinys (instrumentinis, kai kada vokalinis instrumentinis), dažn. liaudies melodijų temomis.

Rapyra

rapyrà [vok. Rapier < pranc. rapière], duriamasis ginklas; fechtavimo įrankis.

Rara avis

rara avis [lot.], retas paukštis, t.y. retenybė.

Raritetas

raritètas [vok. Rarität < lot. raritas — retenybė; praretėjimas], retenybė, vertingas retas daiktas.