Terminai pagal A-Z

 • A (2,178)
 • B (912)
 • C (447)
 • Č (47)
 • D (1,204)
 • E (1,043)
 • Ė (1)
 • F (926)
 • G (681)
 • H (769)
 • I (720)
 • J (109)
 • K (2,119)
 • L (666)
 • M (1,469)
 • N (497)
 • O (568)
 • P (2,115)
 • Q (5)
 • R (922)
 • S (1,599)
 • Š (222)
 • T (1,069)
 • U (126)
 • V (445)
 • Z (78)
 • Ž (45)

Rokforas

rokfòras [pagal Rokforo (Roquefort) kaimo Prancūzijoje pavadinimą], aštraus skonio ir kvapo minkštasis fermentinis sūris su pelėsiniu grybu.

Rokiruotė

rokiruõtė [persų k. rokh — kovos dramblys (su bokštu)], šachmatų žaidimo ėjimas: nešachuojamas karalius per 2 nekertamus laukelius paeina į bokšto pusę, o bokštas perkeliamas per karalių ir statomas greta.

Rokiruoti

rokirúoti, daryti rokiruotę.

Roko muzika

ròko mùzika [↗ rok(enrolas)], lengvosios muzikos rūšis, pagrįsta ritmizuoto bliuzo ir amerikiečių liaudies muzikos sinteze; turi klasikinės, elektroninės muzikos, džiazo elementų; apima įv. žanrus (dainas, instrumentines pjeses, vad. roko operas); Δ atsirado XX a. 5 dešimtmetyje.

Rokokas

rokòkas [pranc. rococo < rocaille — kriauklė], XVIII a. Europos šalių meno (architektūros, dailės, literatūros) stilius; vėlyvojo baroko atmaina; būdinga puošnus dekoratyvumas, manieringumas, intymumas, asimetrija, gausi ornamentika.

Rokoko

rokokò ↗ rokokas.

Rokošas

ròkošas [lenk. rokosz; pagal Rakošo (Rákos) lauko Vengrijoje, kur vykdavo seimo susirinkimai, pavadinimą], Lenkijoje (XVI—XVIII a.) — šlėktų ginkluota kova prieš karaliaus valdžią; šlėktų susirinkimas, suvažiavimas, seimas.

Rolas

ròlas [vok. Rolle — volas], popieriaus masės gamybos įrenginys, ppr. periodinis; mala judamais (pritvirtintais ant sukamo būgno) ir nejudamais (vonios dugne) peiliais.

Rolė

ròlė [pranc. rôle], psn. vaidmuo.

Rolgangas

ròlgangas [vok. Rollgang], ritininis įrenginys gabaliniams kroviniams transportuoti.