Terminai pagal A-Z

 • A (2,178)
 • B (912)
 • C (447)
 • Č (47)
 • D (1,204)
 • E (1,043)
 • Ė (1)
 • F (926)
 • G (681)
 • H (769)
 • I (720)
 • J (109)
 • K (2,119)
 • L (666)
 • M (1,469)
 • N (497)
 • O (568)
 • P (2,115)
 • Q (5)
 • R (922)
 • S (1,599)
 • Š (222)
 • T (1,069)
 • U (126)
 • V (445)
 • Z (78)
 • Ž (45)

Rolkeris

ròlkeris [angl. roll-on—roll-off — įridenti—išridenti], krovininis laivas riedamiems arba ridenamiems kroviniams; jie įkraunami ir iškraunami horizontaliai.

Rolmopsas

ròlmopsas [vok. Rollmops], į volelį susukta ir marinuota silkės filė su prieskoniais.

Romanai

romãnai [lot. Romanus — romėniškas], tautos (prancūzai, italai, ispanai, portugalai, rumunai, moldavai), kalbančios iš liaudinės lotynų k. kilusiomis (romanų) kalbomis.

Romanas

romãnas [pranc. roman]: 1. epinės literatūros žanras — didelės apimties, laisvos struktūros (ppr. prozinis) kūrinys, vaizduojantis asmenybės susidūrimą su socialine istorine aplinka, gamta, atskleidžiantis charakterio raidą ir savimonę; 2*. meilės nuotykis, nesantuokiniai erotiniai ryšiai.

Romancementis

románcementis [pagal Romos miesto pavadinimą], hidraulinė rišamoji medžiaga — aukštesnėje kaip 1000 °C temperatūroje degto mergelio ir molio (jo daugiau kaip 25%) mišinio, kartais dar ir priedų (gipso, aktyvių miner. priedų) malinys.

Romaneska

romaneskà [it. romanesca], it. liaudies šokis; greito tempo; pritariama daina.

Romanika

romãnik‖a [vok. Romanik], romaninis stilius — X—XIII a. Europos ir kai kurių Art. Rytų šalių architektūros ir dailės stilius; ~os architektūrai būdinga masyvumas, griežtas geometrizmas, skliautiniai denginiai, dailei (susijusiai su architektūra) — rel. tematika, apibendrintos stilizuotos formos, plokštuminis vaizdas.

Romaninis

romãninis [pranc. roman < lot. Romanus — romėniškas]: 1. susijęs su sen. romėnais; 2. susijęs su romanika.

Romanistas

romanistas [pranc. romaniste]: 1. romanų autorius; 2. romanų kalbų ir literatūros specialistas arba tas kalbas studijuojantis studentas; 3. romėnų teisės specialistas.

Romanistika

romanistika, mokslas, tiriantis romanų kalbas, literatūrą, tautosaką.