Terminai pagal A-Z

 • A (2,178)
 • B (912)
 • C (447)
 • Č (47)
 • D (1,204)
 • E (1,043)
 • Ė (1)
 • F (926)
 • G (681)
 • H (769)
 • I (720)
 • J (109)
 • K (2,119)
 • L (666)
 • M (1,469)
 • N (497)
 • O (568)
 • P (2,115)
 • Q (5)
 • R (922)
 • S (1,599)
 • Š (222)
 • T (1,069)
 • U (126)
 • V (445)
 • Z (78)
 • Ž (45)

Sanuoti

sanúoti [lot. sanare — gydyti]: 1. gerinti sveikatą; 2. gydyti, pvz., Δ dantis.

Sapa

sapà [pranc. sape], griovys slaptai prisiartinti prie apgultos tvirtovės, priešo apkasų.

Sapateada

sapateadà [isp. zapateada < zapata — kurpė], isp. liaudies šokis; vidutinio tempo, sinkopinio ritmo, mušama kulnais; šokama vieno šokėjo be muz. pritarimo.

Sapfizmas

sapfìzmas [pagal sen. graikų poetę Sapfo (Sapphō)], lytinis iškrypimas, kitaip ↗ lesbianizmas.

Saponifikacija

saponifikãcija [lot. sapo (kilm. saponis) — muilas + facere — daryti], riebalų skaidymas šarmais; riebalų muilinimas.

Saponinas

saponìnas [lot. sapo (kilm. saponis) — muilas], org. junginys — labai putojantis vandenyje glikozidas; vart. putojantiesiems gėrimams, šampūnams, vaistams gaminti.

Sapro

sapro… [gr. sapros — supuvęs], pirmoji sudurtinių žodžių dalis, rodanti jų sąsają su puvimu, gyvūninių ir augalinių liekanų skaidymusi.

Saprobai

sapròbai [↗ sapro…+ gr. bios — gyvenimas], organizmai, kitaip ↗ saprobiontai.

Saprobiontai

saprobiòntai [↗ sapro… + gr. biōn (kilm. biontos) — gyvenantis], organizmai, gyvenantys irstančiomis org. medžiagomis užterštuose vandens telkiniuose.

Saprofagai

saprofãgai [↗ sapro… + gr. phagos — ėdikas], gyvūnai, mintantys kt. gyvūnų lavonais.

Puslapis 12 iš 160« Pirmas...891011121314151617...Paskutinis »