Terminai pagal A-Z

 • A (2,178)
 • B (912)
 • C (447)
 • Č (47)
 • D (1,204)
 • E (1,043)
 • Ė (1)
 • F (926)
 • G (681)
 • H (769)
 • I (720)
 • J (109)
 • K (2,119)
 • L (666)
 • M (1,469)
 • N (497)
 • O (568)
 • P (2,115)
 • Q (5)
 • R (922)
 • S (1,599)
 • Š (222)
 • T (1,069)
 • U (126)
 • V (445)
 • Z (78)
 • Ž (45)

Sugestopedija

sugestopèdija [↗ sugestija + gr. paideia — mokymas], mokymo paspartinimas įtaigos metodais.

Sugestyvus

sugestyvùs [lot. suggestivus], įtaigus.

Sui generis

sui generis [sk. suji generis; lot.], savitas, savotiškas, tam tikras.

Sukcesija

sukcèsija [lot. successio — sekimas, kaita]: 1. kaita, seka, sekimas, vieno ėjimas po kito; 2. augalijos kaita — laipsniškas augalų bendrijų pasikeitimas kitomis dėl aplinkos kitimo ir dėl pačios bendrijos individų gyvybinės veiklos.

Sukcesyvus

sukcesyvùs [lot. successivus], einantis vienas po kito, nuoseklus, laipsniškas.

Sukrė

sùkrė [isp. sucre], Ekvadoro piniginis vienetas.

Sukulentai

sukuleñtai [lot. suc(c)ulentus — sultingas], daugiamečiai sausų vietų augalai, turintys storus, mėsingus, sultingus stiebus (pvz., kaktusai), lapus (pvz., agava, alavijas) arba šaknis (pvz., kai kurios pelargonijos).

Sulfanilamidai

sulfanilamidai [lot. sulfur — siera], sulfanilo rūgšties dariniai; vart. kaip vaistai infekcinėms ligoms gydyti.

Sulfatai

sulfãt‖ai [lot. sulfur — siera], sieros rūgšties druskos, pvz., amonio ~as (NH4)2SO4; gamtiniai Δ — mineralų klasė, pvz., gipsas (kalcio ~as), baritas (bario ~as).

Sulfidai

sulfidai [lot. sulfur — siera + gr. eidos — pavidalas], sieros junginiai su metalais, pvz., magnio sulfidas MgS.