Terminai pagal A-Z

 • A (2,178)
 • B (912)
 • C (447)
 • Č (47)
 • D (1,204)
 • E (1,043)
 • Ė (1)
 • F (926)
 • G (681)
 • H (769)
 • I (720)
 • J (109)
 • K (2,119)
 • L (666)
 • M (1,469)
 • N (497)
 • O (568)
 • P (2,115)
 • Q (5)
 • R (922)
 • S (1,599)
 • Š (222)
 • T (1,069)
 • U (126)
 • V (445)
 • Z (78)
 • Ž (45)

Suminis

suminis [↗ suma1]: 1. gautas, apskaičiavus sumą, sudėjus; 2. apibendrintas, suvestinis.

Summa summarum

summa summarum [lot.], sumų suma, t. y. iš viso, galų gale, galutinai.

Sumuoti

sumúoti: 1. apskaičiuoti sumą, sudėti; 2. padaryti išvadas, apibendrinti, suvesti rezultatus.

Suna

sunà [arab. sunna — paprotys, tradicija], sen. arabų bendruomenės elgesio taisyklių ir papročių rinkinys; vėliau — musulmonų (sunitų) šventosios knygos, kuriose yra padavimai apie Mahometą (chadisai), Korano papildymai ir paaiškinimai

Sunitai

sunitai [↗suna], sunizmo krypties musulmonai.

Sunizmas

sunizmas, vyraujanti ortodoksinė islamo kryptis, kuri svarbiausiais rel. mokymo šaltiniais laiko ne tik Koraną, bet ir suną.

Sunjatsenizmas

sunjatsenizmas, Kinijos revoliucionieriaus demokrato Sun Jatseno (1866—1925) pažiūrų sistema.

Super

super… [lot.], priešdėlis, reiškiantis buvimą viršum ko nors, aukščiausiąją kategoriją.

Superarbitras

superarbitras [↗ super… + ↗ arbitras], trečiųjų teismo pirmininkas, renkamas jo narių ir galutinai sprendžiantis ginčą, kai trečiųjų teismo teisėjai nesutaria.

Superelektronas

superelektrònas [↗ super… + ↗ elektronas], vienas superlaidumą sukeliančios elektronų poros elektronų.