Terminai pagal A-Z

 • A (2,178)
 • B (912)
 • C (447)
 • Č (47)
 • D (1,204)
 • E (1,043)
 • Ė (1)
 • F (926)
 • G (681)
 • H (769)
 • I (720)
 • J (109)
 • K (2,119)
 • L (666)
 • M (1,469)
 • N (497)
 • O (568)
 • P (2,115)
 • Q (5)
 • R (922)
 • S (1,599)
 • Š (222)
 • T (1,069)
 • U (126)
 • V (445)
 • Z (78)
 • Ž (45)

Superelitas

superelitas [↗ super… + ↗ elitas]: 1. geriausiųjų veislės augalų, visapusiškai perduodančių tos veislės požymius ir .savybes, sėkla; 2. produktyviausiųjų veislinių gyvulių, sugebančių perduoti geriausias veislės savybes, palikuonys

Superfinišavimas

superfinišãvimas [↗ super… + angl. finish — išbaigimas], baigiamasis metalo apdirbimas smulkių abrazyvų strypeliais ir diskais.

Superfosfatas

superfosfãtas [↗ super… + ↗ fosfatai], mineralinė fosforo trąša, gaunama iš apatitų ir fosforitų.

Supergalaktika

supergalãktika [↗ super… + ↗ galaktika], astr. maždaug 30 Mpc skersmens paplokščia galaktikų sistema, kurios simetrijos plokštuma statmena Galaktikos pusiaujui, o centras yra Mergelės žvaigždyno galaktikų spiečiuje.

Superheterodinas

superheterodinas [↗ super… + ↗ heterodinas], superheterodininis radijo imtuvas, kuriame priimamojo signalo nešantysis dažnis prieš detektorių pakeičiamas kitu, vad. tarpiniu dažniu.

Superintendentas

superintendeñtas [lot. superintendens (kilm. superintendentis) — vyriausiasis prižiūrėtojas]: 1. protestantų bažnyčioje — dvasininkas, vadovaujantis bažn. apygardai; 2. pareigūnas, vadovaujantis JAV liaudies švietimo departamentui.

Superkargas

superkárgas [angl. supercargo], asmuo, kuris laive tvarko krovinių priėmimą ir išdavimą (ppr. antrasis kapitono padėjėjas).

Superliatyvas

superliatỹvas [lot. superlativus], lingv. (būdvardžio arba prieveiksmio laipsniavimo) aukščiausiasis laipsnis.

Supermarketas

supermárketas [angl. supermarket < ↗ super… + angl. market — turgus], burž. šalyse — didelė savitarnos parduotuvė, prekiaujanti daugiausia kasdieninės paklausos prekėmis.

Supermenas

supermènas [↗ super… + angl. man — vyras, žmogus]: 1. detektyvinių kūrinių herojus — nepaprastai stiprus, galingas ir išradingas vyras, atliekantis neįtikėtinus, kartais fantastiškus žygius; 2*. žmogus, laikantis save aukštesniu už kitus, niekinantis kitus.