Terminai pagal A-Z

 • A (2,178)
 • B (912)
 • C (447)
 • Č (47)
 • D (1,204)
 • E (1,043)
 • Ė (1)
 • F (926)
 • G (681)
 • H (769)
 • I (720)
 • J (109)
 • K (2,119)
 • L (666)
 • M (1,469)
 • N (497)
 • O (568)
 • P (2,115)
 • Q (5)
 • R (922)
 • S (1,599)
 • Š (222)
 • T (1,069)
 • U (126)
 • V (445)
 • Z (78)
 • Ž (45)

Trostitas

trostìtas [pagal pranc. chemiko L. Ž. Trosto (Troost) pavardę], panaši į sorbitą, tik smulkesnė už jį plieno struktūra; tokios struktūros plienas kietesnis už sorbitinės struktūros plieną.

Trotilas

trotìlas, sprogstamoji medžiaga, kitaip ↗ trinitrotoluolas.

Trotuaras

trotuãras [pranc. trottoir], psn. Šaligatvis.

Trubadūras

trubaduras [pranc. troubadour < provans. trobador], vid. amžių P. Prancūzijos klajojantis dvaro poetas, provansalų k. kuriantis ir dainuojantis dainas apie meilę ir riterių žygius.

Truizmas

truizmas [angl. truism], visiems žinoma, nuvalkiota tiesa.

Trupė

trùpė [vok. Truppe], teatro arba cirko kolektyvas; kartu dirbanti to kolektyvo dalis (baleto trupė, dramos trupė).

Truveras

truvèras [pranc. trouvère], vid. amžių Š. Prancūzijos klajojantis poetas, kuriantis ir dainuojantis dainas (dažnai epines).

Tualetas

tualètas [pranc. toilette]: 1. moters apdaras, ppr. elegantiškas; 2. savo išorės tvarkymas (prausimasis, rengimasis, šukavimasis); 3. stalelis su veidrodžiu ir stalčiais; 4. išvietė.

Tuatara

tuatarà, vienintelis dabar gyvenantis snapagalvis roplys Sphenodon punctatus; gyvena N. Zelandijoje nuo mezozojaus eros pradžios.

Tuazas

tuãzas [pranc. toise], sieksnis, vart. Prancūzijoje; lygus 1,949 m.