Terminai pagal A-Z

 • A (2,178)
 • B (912)
 • C (447)
 • Č (47)
 • D (1,204)
 • E (1,043)
 • Ė (1)
 • F (926)
 • G (681)
 • H (769)
 • I (720)
 • J (109)
 • K (2,119)
 • L (666)
 • M (1,469)
 • N (497)
 • O (568)
 • P (2,115)
 • Q (5)
 • R (922)
 • S (1,599)
 • Š (222)
 • T (1,069)
 • U (126)
 • V (445)
 • Z (78)
 • Ž (45)

Tarifas

tarifas [pranc. tarif < arab.], mokėjimų už ką nors norma arba normų sąrašas.

Tarifikacija

tarifikãcija [pranc. tarification], tarifo nustatymas pagal tam tikrą apmokestinimo arba apmokėjimo objektų klasifikaciją.

Tarpan

tarpãn∥as [< tiurkų k.], Europos laukinis arklys Equus caballus gmelini; gyveno kai kuriose Europos vietose (stepėse ir miškastepėse); išnyko XVIII a. pab.—XIX a. pr.; iš ~o kilo kai kurios naminių arklių veislės.

Tartanas

tartãnas [pranc. tartane], sintetinė medžiaga stadiono bėgimo takams, šuolių aikštelėms iškloti.

Tartaras

Tártaras (gr. Tartaros), sen. graikų mituose — bedugnė žemės gelmėse, požemio pasaulio Hado giliausioji dalis; pragaras.

Tartiufas

tartiùfas, veidmainis, dviveidis žmogus, šventeiva; pagal pranc. rašytojo Moljero (1622—73) komedijos herojaus Tartiufo (Tartuffe) vardą.

Taruoti

tarúoti [vok. tarieren]: 1. nustatyti taros svorį; 2. tikrinti matavimo prietaisų parodymus pagal kontrolinius prietaisus.

Tarynas

tarýnas [jakutų k.], didelio ploto ampalas.

Tašizmas

tašizmas [pranc. tachisme < tache — dėmė], XX a. 5—6 dešimtmečio modernistinės (avangardistinės) dailės kryptis; abstraktusis ekspresionizmas; akcentuojama intuityvumas, spontaniškumas, atsitiktinė tapysena, spalvinių dėmių reikšmė.

Tastatūra

tastatūrà [vok. Tastatur < Taste — klavišas, mygtukas], mygtukinis telefono aparatų, telefono komutatorių numerių rinkiklis.