Terminai pagal A-Z

 • A (2,178)
 • B (912)
 • C (447)
 • Č (47)
 • D (1,204)
 • E (1,043)
 • Ė (1)
 • F (926)
 • G (681)
 • H (769)
 • I (720)
 • J (109)
 • K (2,119)
 • L (666)
 • M (1,469)
 • N (497)
 • O (568)
 • P (2,115)
 • Q (5)
 • R (922)
 • S (1,599)
 • Š (222)
 • T (1,069)
 • U (126)
 • V (445)
 • Z (78)
 • Ž (45)

Tatamis

tatãmis [< jap.]: 1. šiaudinis jap. kilimas su spalvotos medžiagos juosta apsiūtais kraštais grindims apdengti; 2. nuo 6X6 iki 10X10 m dydžio dziudo imtynių kilimas.

Tatuiruotė

tatuiruõtė [pranc. tatouer, angl. tattoo < polinez.], neblunkantis piešinys arba įrašas žmogaus odoje, susidarantis, į subadytos odos skylutes įleidus dažų; būdinga primityvios kultūros tautoms, jūrininkams, kaliniams.

Tau

táu [gr. tau], devynioliktoji graikų abėcėlės raidė — T τ.

Taueris

Táueris [angl. Tower < tower — bokštas], Londono senamiesčio tvirtovė; senovėje — karaliaus pilis, vėliau — valstybinis kalėjimas; dabar — karo istorijos muziejus.

Taumetras

taumètras [pagal gr. abėcėlės raidę τ (tau), kuria žymima reiškinio trukmė + ↗ …metras], įv. procesų, pvz., fotolaidumo, dielektrikų poliarizacijos, relaksacijos trukmės matavimo prietaisas.

Tauromachija

tauromãchija [gr. tauros — jautis, bulius + machē — kova], bulių kova.

Tausagizas

tausagizas [tiurkų k.], kazachstaninė gelteklė — puskrūmis Scorzonera tau-saghyz; šaknų pieninėse sultyse yra kaučiuko.

Tautochronė

tautochrònė [gr. tauto — tas pats + chronos — laikas], fiz. svorio veikiamo materialaus taško svyravimo trajektorija, kai svyravimo trukmė nepriklauso nuo amplitudės.

Tautograma

tautogramà [tauto + ↗ …grama], eiliuotas kūrinys, kurio kiekviena eilutė arba kiekvienas žodis prasideda ta pačia raide.

Tautologija

tautològija [tauto + ↗ …logija]: 1. log. apibrėžimo arba įrodymo log. klaida — apibrėžiamoji sąvoka apibrėžiama ta pačia sąvoka, tezė įrodinėjama, remiantis ta pačia teze; 2. log. dvireikšmės logikos išraiška, teisinga bet kurioje netuščioje srityje, esant bet kurioms jos kintamųjų reikšmėms; 3. raiškos priemonių perteklius, pasakymas to, kas jau yra kitame žodyje, pasakyme, pvz., „labiau baltesnis”, „liaudies tautosaka”; 4. tos pačios šaknies žodžių kartojimas, pvz., „jauna jaunystėlė”, „varu varyti”, „kelelį keliauti”.