Terminai pagal A-Z

 • A (2,178)
 • B (912)
 • C (447)
 • Č (47)
 • D (1,204)
 • E (1,043)
 • Ė (1)
 • F (926)
 • G (681)
 • H (769)
 • I (720)
 • J (109)
 • K (2,119)
 • L (666)
 • M (1,469)
 • N (497)
 • O (568)
 • P (2,115)
 • Q (5)
 • R (922)
 • S (1,599)
 • Š (222)
 • T (1,069)
 • U (126)
 • V (445)
 • Z (78)
 • Ž (45)

Taksodis

taksòdis, didelis spygliuotis medis Taxodium; savaime auga Š. Amerikos pietryčiuose, Meksikoje; mediena įv. atspalvių, labai tvirta,

Taksofonas

taksofònas [↗ taksa + ↗ …fonas], telefonas automatas, pradedantis veikti, įmetus į jį vieną arba kelias atitinkamos vertės monetas arba spec. žetoną.

Taksometras

taksomètras [lot. taxo — įkainoju + ↗ ….metras], taksio įtaisas, rodantis užmokestį pagal nustatytą tarifą už keleivių ir krovinių gabenimą.

Taksomotoras

taksomotòras ↗ taksis2.

Taksonas

taksònas [gr. taxis — išdėstymas, sutvarkymas], biol. sistematinė (taksonominė) kategorija, apimanti giminingų organizmų grupę; augalų arba gyvūnų sistematikos vienetas, pvz., rūšis, gentis, šeima, klasė.

Taksonomija

taksonòmija [taxis + gr. nomos — dėsnis], biol. mokslas apie augalų ir gyvūnų klasifikacijos principus, metodus, taisykles.

Taksuoti

taksúoti: 1. nustatyti kainą, užmokestį; 2. daryti ↗ taksaciją (2).

Taktas

tãktas [lot. tactus — prisilietimas]: 1. akcentinio muz. ritmo trukmė tarp 2 tolygiai pasikartojančių pagrindinių metrinių akcentų; 2. lingv. frazės dalis (žodžių grupė arba žodis), išskiriama ritminiu intonaciniu atžvilgiu; kartais Δ sutampa su sintagma; 3. kokio nors ritmingo, cikliško judėjimo, veiksmo, mechanizmo darbo dalis; 4. mokėjimas tinkamai elgtis, neįžeisti; delikatumas; santūrumas.

Taktika

tãktika [gr. taktikē], karo kovos, visuomeninės veiklos, žaidimų, elgesio būdai, metodai, pasirenkami kaip tinkamiausi tikslui pasiekti: 1. ginkluotųjų pajėgų dalinių, dalių ir junginių veiksmų kautynėse teorija ir praktika; 2. visuomeninės bei politinės kovos būdai ir metodai, kuriais siekiama užsibrėžto tikslo.

Taktikas

tãktikas [gr. taktikos — sugebantis tvarkyti]: 1. kar. taktikos žinovas; 2. žmogus, sugebantis apgalvotai, tikslingai, apdairiai elgtis, nuosekliai siekti užsibrėžto tikslo.

Puslapis 6 iš 107« Pirmas...234567891011...Paskutinis »