Terminai pagal A-Z

 • A (2,178)
 • B (912)
 • C (447)
 • Č (47)
 • D (1,204)
 • E (1,043)
 • Ė (1)
 • F (926)
 • G (681)
 • H (769)
 • I (720)
 • J (109)
 • K (2,119)
 • L (666)
 • M (1,469)
 • N (497)
 • O (568)
 • P (2,115)
 • Q (5)
 • R (922)
 • S (1,599)
 • Š (222)
 • T (1,069)
 • U (126)
 • V (445)
 • Z (78)
 • Ž (45)

…biozė

…biozė [gr. biōsis — gyvensena], antroji sudurtinių žodžių dalis, rodanti jų sąsają su gyvybe, su gyvybiniais procesais.

A battuta

a battuta [it.], muz. pagal taktą, ritmingai, tiksliai išlaikant natų vertę.

A cappella

a cappella [sk. a kapela; it. kaip koplyčioje], dainavimas be muz. instrumentų pritarimo.

A capriccio

a capriccio [sk. a kapričio; it.], muz. laisvai, savo nuožiūra.

A conto

a conto [sk. a konto; it.] ↗ a konto.

A dato

a dato [it.], nuo pasirašymo (surašymo) datos.

A die

a die [lot.], nuo šios dienos.

A fortiori

a fortiori [sk. a fortijori; lot.], juo labiau.

A konto

a kònto [it. a conto — sąskaiton], išankstinis importininko mokėjimas pagal eksportininko sąskaitas.

A la

à la [sk. a lia; pranc], kaip, panašiai kaip.