Terminai pagal A-Z

 • A (2,178)
 • B (912)
 • C (447)
 • Č (47)
 • D (1,204)
 • E (1,043)
 • Ė (1)
 • F (926)
 • G (681)
 • H (769)
 • I (720)
 • J (109)
 • K (2,119)
 • L (666)
 • M (1,469)
 • N (497)
 • O (568)
 • P (2,115)
 • Q (5)
 • R (922)
 • S (1,599)
 • Š (222)
 • T (1,069)
 • U (126)
 • V (445)
 • Z (78)
 • Ž (45)

Bursa

bùrsa [lot. piniginė, kasa, fondas]: 1. vid. amžių bendrabutis neturtingiems, valstybės ar labdarių išlaikomiems universiteto studentams; 2. XVIII—XIX a. I pusės Rusijoje — dvasininkų seminarijos bendrabutis; 3. anat. sąnario tepalinis maišelis; pilnas tąsaus skysčio, atsiveria į sąnario ertmę

Bursitas

bursitas, sąnario tepalinio maišelio ↗ bursos (3) uždegimas.

Burundukas

burundùkas, žinduolis Eutamias sibiricus, gyvenantis Š r. Europos ir Š. Azijos spygliuočių ir lapuočių miškuose.

Buržua

buržuà [pranc. bourgeois]: 1. V. Europoje feodalizmo laikais — miestietis, vid. luomo atstovas; 2. žmogus, priklausantis buržuazijos klasei.

Buržuazija

buržuãzija [pranc. bourgeoisie]: 1. feodalinės Europos neprivilegijuotas miestiečių luomas; 2. viešpataujanti kapit. visuomenės klasė, pagrindinių gamybos priemonių savininkė, gyvenanti iš samdomojo darbo išnaudojimo.

Buržujus

buržùjus [↗ buržua], šnek. niek. buržuazijos klasės narys, išnaudotojas.

Bušelis

bùšelis [angl. bushel], nesisteminis biralų ir skysčių tūrio vienetas; D. Britanijoje Δ lygus 36,3687 l, JAV Δ (žymimas bu) — 35,2393 l.

Busidas

busidas [jap. bushido < bushi — karys + do — kelias], vid. amžių Japonijoje — samurajų elgesio nerašytas kodeksas.

Busolė

busòlė [it. bussola]: 1. geod. prietaisas magn. azimutams matuoti; 2. prietaisas artilerijos ugniai valdyti; sudarytas iš kompaso, skritulinio kampamačio ir optinio įtaiso (monokuliaro, periskopo).

Bušpritas

bušpritas [ol. boegspriet], burlaivio priekio įstrižas stiebas burėms iškišti, kad pagerėtų laivo manevrinės savybės.