Terminai pagal A-Z

 • A (2,178)
 • B (912)
 • C (447)
 • Č (47)
 • D (1,204)
 • E (1,043)
 • Ė (1)
 • F (926)
 • G (681)
 • H (769)
 • I (720)
 • J (109)
 • K (2,119)
 • L (666)
 • M (1,469)
 • N (497)
 • O (568)
 • P (2,115)
 • Q (5)
 • R (922)
 • S (1,599)
 • Š (222)
 • T (1,069)
 • U (126)
 • V (445)
 • Z (78)
 • Ž (45)

Cenzas

ceñz‖as [lot. census — įkainojimas, surašymas]: 1. sen. Romoje — periodinis piliečių ir jų turto surašymas; pagal ~ą piliečiai buvo priskiriami vienai iš 5 turtinių, mokestinių ir karinių kategorijų; 2. V. ir Centr. Europoje vid. amžiais — činšas, valstiečių duoklė (natūrinė arba piniginė), mokama senjorui už naudojimąsi žeme; 3. JAV, D. Britanijoje — statistinis gyventojų, pramonės, žemės ūkio, statybos, kt. ek. šakų surašymas; 4. požymių kompleksas, pagal kurį atrenkami statistikos objektai; 5. piliečio charakteristika pagal amžių, išsilavinimą, turtą; 6. būtina sąlyga (tam tikras turimas turtas, amžius, mokslas, sėslumas) naudotis teisėmis (ypač rinkti ar būti renkamam).

Cenzitarijus

cenzitãrijus [lot. censitarius], vid. amžiais — cenzyvos laikytojas, mokėjęs natūrinę arba piniginę duoklę — talją, ↗ cenzą (2).

Cenzorius

ceñzorius [lot. censor < censeo — vertinu, skaičiuoju]: 1. sen. Romoje — vienas iš 2 pareigūnų, kurie atlikdavo ↗ cenzą (1), sekė piliečių elgesį ir polit. ištikimybę; 2. ↗ cenzūros (2) darbuotojas.

Cenzūra

cenzūrà [lot. censeo — vertinu]: 1. spaudos, kino filmų, radijo ir televizijos laidų, teatro spektaklių ir kitų viešų renginių turinio kontrolė, kad nebūtų platinamos tam tikros žinios ir teorijos; 2. įstaiga, kontroliuojanti spaudą, kino filmus, radijo ir televizijos laidas; 3. nuobaudos, skiriamos parlamento deputatams už vidaus tvarkos reglamento pažeidimą; 4. kanonų teisėje — bendras bažn. bausmių pavadinimas; 5. psichoanalizėje — visuomeninių normų sistema, nesąmoningais mechanizmais kontroliuojanti žmogaus potraukius, motyvus, ribojanti jų realizaciją; 6. ↗ cenzoriaus (1) pareigos.

Cenzūrinis

cenzur‖inis, ~iškas: 1. susijęs su ↗ cenzūra (1), cenzūros patikrintas; 2*. padorus.

Cenzūruoti

cenzūrúoti, tikrinti, atlikti ↗ cenzūrą (1).

Cenzyva

cenzyvà [pranc. censive, lot. censiva < census — surašymas], Prancūzijoje feodalizmo laikais — paveldima valstiečių žemė.

Ceolitai

ceolitai [gr. zeō — verdu + ↗ …(litas), mineralų grupė, daugiausia natrio ir kalcio hidroaliumosilikatai; kaitinami išskiria vandenį, o aušdami vėl jį absorbuoja.

Cepelinas

cepelinas, vok. išradėjo F. fon Cepelino (Zeppelin) standžiosios konstrukcijos dirižablis.

Cerapadas

cerapãdas [lot. cera(sus) — vyšnia + padus — ieva], I. Mičiurino išvestas vaismedis — vyšnios ir japoninės ievos hibridas.