Terminai pagal A-Z

 • A (2,178)
 • B (912)
 • C (447)
 • Č (47)
 • D (1,204)
 • E (1,043)
 • Ė (1)
 • F (926)
 • G (681)
 • H (769)
 • I (720)
 • J (109)
 • K (2,119)
 • L (666)
 • M (1,469)
 • N (497)
 • O (568)
 • P (2,115)
 • Q (5)
 • R (922)
 • S (1,599)
 • Š (222)
 • T (1,069)
 • U (126)
 • V (445)
 • Z (78)
 • Ž (45)

Ceratitai

ceratitai [gr. keras (kilm. keratos) — ragas], iškastiniai galvakojai moliuskai Ceratitida, gyvenę nuo permo iki triaso periodo.

Ceratodas

ceratòdas [keras (kilm. keratos) + gr. odus — dantis], vienintelė dabar gyvenanti dvikvapė žuvis Neoceratodus forsteri; paplitusi Kvynslendo (R. Australija) upėse.

Ceratozauras

ceratozáuras [keras (kilm. keratos) + ↗ …zauras], iškastinis roplys Ceratosaurus nasicornis, gyvenęs viršutinės juros periode Š. Amerikoje.

Cerberis

Cèrberis (gr. Kerberos): 1. sen. graikų mitologijoje— trigalvis šuo, saugojęs įėjimą j požemio karalystę Hadą; 2*. budrus ir piktas sargas.

Cerebralinis

cerebrãlinis [pranc. cérébral < lot. cerebrum — smegenys]: 1. ↗ cerebrinis; 2. ↗ retrofleksinis.

Cerebrinis

cerebrinis [lot. cerebrum — smegenys], anat. smegeninis, susijęs su galvos smegenimis.

Cerebrospinalinis

cerebrospinãlinis [cerebrum + lot. spinalis — stuburinis], anat. susijęs su galvos ir nugaros smegenimis, pvz., Δ meningitas.

Cerebrotonikas

cerebrotònikas [cerebrum + gr. tonikos — stiprus], pagal V. Šeldono tipologiją — asmenybės tipas, kuriam iš visų psichinės veiklos formų yra būdingiausia intelektualinė veikla.

Cerebrozidas

cerebrozidas [lot. cerebrosus — smegeninis + gr. eidos — pavidalas], gliukolipidų grupės lipoidas, kurio daugiausia yra nerviniame audinyje.

Ceremonialas

ceremoniãlas [lot. caerimonialis — apeiginis], oficiali iškilmingų priėmimų, eitynių tvarka; ceremonijų visuma.