Terminai pagal A-Z

 • A (2,178)
 • B (912)
 • C (447)
 • Č (47)
 • D (1,204)
 • E (1,043)
 • Ė (1)
 • F (926)
 • G (681)
 • H (769)
 • I (720)
 • J (109)
 • K (2,119)
 • L (666)
 • M (1,469)
 • N (497)
 • O (568)
 • P (2,115)
 • Q (5)
 • R (922)
 • S (1,599)
 • Š (222)
 • T (1,069)
 • U (126)
 • V (445)
 • Z (78)
 • Ž (45)

Cezalpinija

cezalpinija [pagal it. botaniko A. Čezalpino (Cesalpino) pavardę], ankštinis medis arba krūmas Caesalpinia; ankštyse būna iki 50% rauginių medžiagų.

Cezario pjūvis

cèzario pjuvis [lot. sectio caesarea — atveriamasis pjūvis], operacija, kurios metu pro pilvo ir gimdos sienos pjūvį ištraukiamas vaisius ir placenta.

Cezaris

cèzaris [pagal Romos valst. veikėjo Gajaus Julijaus Cezario (lot. Caius Iulius Caesar) vardą], Romos imperatorių garbės vardas ir titulas; monarcho aukščiausias titulas; valdovas, turintis šį titulą.

Cezarizmas

cezarizmas [lot. caesarismus], valstybės valdymo sistema — respublika, o faktiškai valdo diktatorius.

Cezaropapizmas

cezaropapizmas [↗ cezaris + lot. papa — popiežius], valdymo forma — valstybės vadovas yra bažnyčios vadovas.

Cezis

cèzis [lot. caesius — (pilkai) melsvas], chem. elementas Cs, atom. Nr. 55; šarminis metalas.

Cezūra

cezūrà [lot. caesura — perskėlimas]: 1. metroritminė pauzė (ppr. sutampanti su log. pertrūkiu) poezijos kūrinio eilutėse, nuolat pasikartojanti po tam tikro skiemenų skaičiaus; dažn. eilutės viduryje; 2. riba tarp 2 muz. darinių; dažn. pauzė, kadencija.

Chadis

chãdis [arab. chadit — žinia, pranešimas]: 1. pasakojimas, padavimas apie kokį nors Mahometo ar jo bendražygių poelgį, darbą, pasakymą; 2. tokių užrašytų pasakojimų rinkinys; 3. šventoji musulmonų pranašo Mahometo tradicija (padavimų, pasakojimų visuma) kaip religinis ir teisinis islamo šaltinis.

Chadžas

chãdžas [arab. chadždž < al chadžar al aswad — juodasis akmuo (įmūrytas Kaabos mečetės sienoje)], musulmonų rel. kelionė į Meką prie Kaabos arba į Mediną prie Mahometo kapo.

Chadžijus

chadžijus [arab. chadžij], musulmono, atlikusio chadžą, garbės titulas.