Terminai pagal A-Z

 • A (2,178)
 • B (912)
 • C (447)
 • Č (47)
 • D (1,204)
 • E (1,043)
 • Ė (1)
 • F (926)
 • G (681)
 • H (769)
 • I (720)
 • J (109)
 • K (2,119)
 • L (666)
 • M (1,469)
 • N (497)
 • O (568)
 • P (2,115)
 • Q (5)
 • R (922)
 • S (1,599)
 • Š (222)
 • T (1,069)
 • U (126)
 • V (445)
 • Z (78)
 • Ž (45)

Capriccio

capriccio [sk. kapričo; it.] ↗ kapričo.

Capriccioso

capriccioso [sk. kapričozo; it.], muz. laisvai, įnoringai.

Caput

caput [sk. kaput; lot.], skirsnis, skyrius.

Caras

cãras [rus. car < lot. caesar — cezaris (Romos ir Bizantijos imperatorių titulas)], Serbijoje (XIV a. vid.), Rusijoje (nuo XVI a. vid.) ir Bulgarijoje (nuo XIX a. pab.) — monarcho titulas; tą titulą turintis asmuo.

Carizmas

carizmas, caro valdžios sistema, režimas.

Casus belli

casus belli [sk. kazus beli; lot.], formali dingstis karui paskelbti (dažnai neturinti nieko bendra su tikrosiomis karo priežastimis); karo priežastis.

Casus foederis

casus foederis [sk. kazus fėderis; lot.], aplinkybės, įpareigojančios valstybę pagal kar. sąjungos sutartį arba savitarpio pagalbos sutartį stoti į karą kariaujančio sąjungininko pusėje arba pradėti karą sąjungininkui ginti.

Cėcė

cėce [< afr.], musė Glossina palpalis, gyvenanti Afrikos tropinio ir subtropinio klimato juostose; platina tripanosomozes.

Cechas

cèchas [vok. Zeche]: 1. ist. V. Europoje feodalizmo laikais — tos pačios specialybės laisvųjų miesto amatininkų susivienijimas, saugojęs narių ek. ir polit. teises nuo feodalų ir pirklių, vėliau nuo patriciato išnaudojimo; 2. pramonės įmonės pagrindinis, gamybinis padalinys.

Cechinas

cechinas [it. zecchino < arab. sikka — kalta moneta], senovinė Venecijos auksinė moneta.