Terminai pagal A-Z

 • A (2,178)
 • B (912)
 • C (447)
 • Č (47)
 • D (1,204)
 • E (1,043)
 • Ė (1)
 • F (926)
 • G (681)
 • H (769)
 • I (720)
 • J (109)
 • K (2,119)
 • L (666)
 • M (1,469)
 • N (497)
 • O (568)
 • P (2,115)
 • Q (5)
 • R (922)
 • S (1,599)
 • Š (222)
 • T (1,069)
 • U (126)
 • V (445)
 • Z (78)
 • Ž (45)

Cenozė

cenòzė [gr. koinos — bendras] ↗ biocenozė.

Centalas

ceñtalas [angl. cental], ctl, D. Britanijos nesisteminis masės vienetas; 1 ctl = 45,3592 kg.

Centas

ceñtas1 [angl. cent < lot. centum — šimtas]: 1. daugelio šalių piniginio vieneto šimtoji dalis; 2. branduolinio reaktoriaus reaktyvumo vienetas, lygus 1/100 ↗ dolerio (2).

Centas

ceñtas2 [lot. centum — šimtas], garsų dažnio intervalo vienetas, lygus temperuoto pustonio šimtajai daliai, arba 1/1200 oktavos.

Centauras

centáuras (lot. Centaurus), mit. būtybė, kitaip ↗ kentauras.

Centi

centi… [lot. centum — šimtas], dalinio fiz. vieneto, lygaus 1/100 sisteminio vieneto, sudurtinio pavadinimo pirmoji dalis.

Centifolija

centifòlija [lot. centifolia < centum — šimtas + folium lapas (vainiklapis)], kultūrinių rožių rūšis, davusi pradžią parko ožių veislių grupei.

Centilis

centilis [↗ centi…], tikimybių teorijoje ir mat. statistikoje — atsitiktinio dydžio pasiskirstymo skaitinė charakteristika, lygi šimtajai daliai kvantilio.

Centimetras

centimètras [↗ centi…+ ↗ …metras]: 1. cm, CGS vienetų sistemos ilgio vienetas; 1 cm = 0,01 m; 2. CGS vienetų sistemos el. talpos vienetas; 1 cm= 1/9∙10-11 F (farado);3. CGS vienetų sistemos induktyvumo vienetas; 1 cm = 10-9 H (henrio).

Centneris

ceñtneris [vok. Zentner < lot. centum — šimtas], masės vienetas; metrinis Δ, arba kvintalas (žymimas q), lygus 100 kg; iki metrinės vienetų sistemos priėmimo vartotas Δ prilygo 50 kg.