Terminai pagal A-Z

 • A (2,178)
 • B (912)
 • C (447)
 • Č (47)
 • D (1,204)
 • E (1,043)
 • Ė (1)
 • F (926)
 • G (681)
 • H (769)
 • I (720)
 • J (109)
 • K (2,119)
 • L (666)
 • M (1,469)
 • N (497)
 • O (568)
 • P (2,115)
 • Q (5)
 • R (922)
 • S (1,599)
 • Š (222)
 • T (1,069)
 • U (126)
 • V (445)
 • Z (78)
 • Ž (45)

Centonas

centònas [lot. cento (kilm. centonis) — marška, susiūta iš skiaučių], lit. žaidimas — kūrinys, sudarytas iš 1 ar kelių žinomų autorių skirtingų kūrinių eilučių (ppr. komiškai sugretintų).

Centralitas

centralitas [lot. centrum — vidurys + ↗ …litas], org. junginys; parako stabilizatorius.

Centralizacija

centralizãcija [lot. centralis — vidurinis], kaupimas, telkimas į vieną vietą, centrą; valdymo, vadovavimo, ek. galios sutelkimas vienoje vietoje, nedaugelyje centr. įstaigų.

Centralizmas

centralizmas, valdymo sistemos savybė, pasireiškianti griežta vietinių valdymo organų priklausomybe nuo centrinių.

Centralizuoti

centralizúoti, sutelkti vienoje vietoje (centre) valdžią, valdymą, operacijas; vykdyti centralizaciją.

Centras

ceñtras [lot. centrum]: 1. vidurys, pvz., apskritimo arba rutulio Δ (taškas, lygiai nutolęs nuo visų apskritimo arba rutulio paviršiaus taškų); 2. vieta, kurioje sukoncentruota veikla arba valdymas; 3. aukščiausias vadovavimo ar valdymo organas; 4. tarpinė (tarp dešiniųjų ir kairiųjų) burž. parlamentų partijų grupuotė.

Centrifuga

centrifugà [vok. Zentrifuge < lot. centrum — centras + fuga — bėgimas], aparatas skirtingo tankio medžiagų mišiniui perskirti išcentrine jėga.

Centrifuguoti

centrifugúoti, ką nors skirstyti į sudedamąsias dalis centrifuga.

Centrinis

centrinis [↗ centras]: 1. esantis viduryje; centre; priklausantis centrui; einantis iš centro; 2. svarbiausias, vyriausias; vadovaujantis.

Centriolės

centriòlės [lot. centrum — vidurys], ląstelės centro (centrosomos) struktūros; būna 2, kartais daugiau; ląstelės dalijimosi (mitozės) metu keliauja į priešingus ląstelės polius, tarp jų formuojasi achromatinė verpstė.