Terminai pagal A-Z

 • A (2,178)
 • B (912)
 • C (447)
 • Č (47)
 • D (1,204)
 • E (1,043)
 • Ė (1)
 • F (926)
 • G (681)
 • H (769)
 • I (720)
 • J (109)
 • K (2,119)
 • L (666)
 • M (1,469)
 • N (497)
 • O (568)
 • P (2,115)
 • Q (5)
 • R (922)
 • S (1,599)
 • Š (222)
 • T (1,069)
 • U (126)
 • V (445)
 • Z (78)
 • Ž (45)

Debitas

debitas [pranc. débit — pardavimas; nuotėkis], skysčio arba dujų kiekis, per laiko vienetą pratekantis tėkmės skerspjūviu, pvz., vamzdžiu, upe, gręžiniu; reiškiamas tūrio vienetais (kubiniais metrais arba litrais), kartais masės vienetais per sekundę.

Debitorius

debitorius [lot. debitor — skolininkas], prievolės šalis, turinti pareigą atlikti tam tikrus veiksmus arba susilaikyti nuo jų; skolininkas.

Debiutantas

debiutántas [pranc. débutant], asmuo, pirmą kartą pasirodantis scenoje arba pradedantis kokią nors veiklą.

Debiutas

debiùtas [pranc. début]: 1. pirmasis viešas menininko (artisto, dailininko, rašytojo) pasirodymas; veiklos pradžia; 2. šachmatų ir šaškių partijos pirmieji ėjimai, kuriais varžovai siekia geriausiai išdėstyti savo figūras, kad toliau galėtų pulti arba gintis.

Debiutuoti

debiutúoti [pranc. débuter], pirmą kartą pasirodyti scenoje, pradėti kokią nors veiklą.

Deblokuoti

deblokúoti [↗ de… + ↗ blokuoti]: 1. nutraukti blokadą; 2. išvaduoti tvirtovę, įtvirtintą rajoną arba gyvenvietę iš priešo blokados.

Deburberis

debùrberis [pranc. débourber — valyti nešvarumus], aparatas (briaunotas tinklinis būgnas) stambioms dalelėms iš vynuogių misos atskirti.

Decemvirai

decemvirai [lot. decemviri < decem — dešimt + vyras], sen. Romoje — 10 žymių žmonių vyriausybinė kolegija, išrinkta svarbiems reikalams spręsti.

Deceniumas

decèniumas [lot. decennium < decennis — dešimtmetis], sen. Romoje — 10 metų laikotarpis; dešimtmetis.

Decentralizacija

decentralizãcija [↗ decentralizuoti], dalies centr. valdžios funkcijų perleidimas, priklausymas vietos valdžios organams.