Terminai pagal A-Z

 • A (2,178)
 • B (912)
 • C (447)
 • Č (47)
 • D (1,204)
 • E (1,043)
 • Ė (1)
 • F (926)
 • G (681)
 • H (769)
 • I (720)
 • J (109)
 • K (2,119)
 • L (666)
 • M (1,469)
 • N (497)
 • O (568)
 • P (2,115)
 • Q (5)
 • R (922)
 • S (1,599)
 • Š (222)
 • T (1,069)
 • U (126)
 • V (445)
 • Z (78)
 • Ž (45)

Dubleris

dùbleris [pranc. doubleur], antrinis to paties darbo atlikėjas: 1. antrasis to paties vaidmens atlikėjas spektaklyje; 2. kino aktorius, kuris įkalba išverstą dubliuojamo filmo tekstą; 3. sportininkas, rengiamas pakeisti pagr. žaidėją.

Dubletas

dublètas [pranc. doublet < double — dvigubas, dvilypis]: 1. antras kurio nors daikto egzempliorius; vienas iš 2 vienodų daiktų; 2. suklastotas brangakmenis, suklijuotas iš 2 dalių, kurių tik viršutinioji yra tikras brangakmenis; 3. fiz. energijos lygmenų ar termų grupė, sudaryta iš 2 artimų lygmenų; 4. atomų (arba jonų), turinčių 1 valentinį elektroną, spektro linijų grupė iš 2 labai artimų linijų; 5. ↗ dupletas (2).

Dubliažas

dubliãžas [pranc. doublage], kino filmų įgarsinimas kt. kalba; kitakalbės fonogramos kūrimas.

Dublikatas

dublikãtas [lot. duplicatus — padvigubintas, padaugintas], antrasis dokumento egzempliorius, kuris atstoja originalą.

Dublis

dùblis [↗ dubliuoti], kartotinis to paties epizodo filmavimas.

Dubliuoti

dubliúoti [pranc. doubler]: 1. daryti 2 egzemplioriais, kartoti; atlikti su kuo nors panašų, vienodą darbą; 2. pakeisti pagrindinį vaidmens atlikėją; 3. įgarsinti filmą kt. kalba — sukurti kitakalbę fonogramą; 4. tekst., gaminti medžiagą, sujungiant 2 (kartais ir daugiau) įv. medžiagų (įv. audinių, trikotažo, neaustinių medžiagų, porolono) sluoksnius.

Dublonas

dublònas [pranc. doublon < isp. doblon < doble — dvigubas], Ispanijos XVI—XVIII a. auksinė moneta.

Dučė

dùčė {it. duce — vadas], fašistinėje Italijoje — vadas, diktatorius; taip buvo vadinamas B. Musolinis.

Dučentas

dučeñtas [isp. ducento], it. kultūros laikotarpis (XIII a.), protorenesanso pradžia.

Duchanas

duchãnas [tiurkų k.< arab.], Art. Rytuose — nedidelis restoranas, smuklė, smulkių prekių parduotuvė.