Terminai pagal A-Z

 • A (2,178)
 • B (912)
 • C (447)
 • Č (47)
 • D (1,204)
 • E (1,043)
 • Ė (1)
 • F (926)
 • G (681)
 • H (769)
 • I (720)
 • J (109)
 • K (2,119)
 • L (666)
 • M (1,469)
 • N (497)
 • O (568)
 • P (2,115)
 • Q (5)
 • R (922)
 • S (1,599)
 • Š (222)
 • T (1,069)
 • U (126)
 • V (445)
 • Z (78)
 • Ž (45)

Duenja

duènja [isp. dueña]: 1. šeimininkė, ekonomė; vyresnio amžiaus moteris, lydinti merginą ir sekanti jos elgesį; 2. aktorės amplua; senutės (įsimylėjusiųjų tarpininkės) vaidmuo klasikinėse isp. pjesėse.

Duetas

duètas [it. duetto < lot. duo — du]: 1. dviejų muz. atlikėjų (dainininkų, instrumentininkų) ansamblis; 2. muz. kūrinys arba jo dalis tokiam ansambliui.

Dukatas

dukãtas [it. ducato], senovinė Venecijos (nuo 1284), vėliau ir kitose Europos valstybėse vartota auksinė moneta.

Duktilometras

duktilomètras [lot. ductilis — tąsus + ↗ …metras], prietaisas spaustuvinių dažų tąsumui matuoti.

Dulcifikacija

dulcifikãcija [lot. dulcis — saldus + facio — darau], chem. saldinimas.

Dulsinėja

dulsinėja, iron. mylimoji, širdies dama; pagal isp. rašytojo M. de Servanteso (1547—1616) romano „Išmoningasis hidalgas Don Kichotas iš La Mančos” herojės (isp. Dulcinea) vardą.

Dūma

dūmà [sl.]: 1. ukr. tautosakos žanras — epinis lyrinis istorinės (kartais socialinės) tematikos poezijos kūrinys, rečituojamas su kobzos, bandūros, lyros akompanimentu; artima rusų bylinai; labiausiai buvo paplitusi XVII a.; 2. lenkų poezijos žanras — epinis lyrinis eleginių intonacijų, dažn. istorinės arba meilės tematikos kūrinys; artima baladei, labiausiai buvo paplitusi XVIII a. pab.— XIX a. pr.; 3. Rusijoje — valdžios organas, pvz., bojarinų, miesto, valstybės Δ.

Dumdumas

dumdùmas [pagal Kalkutos (Indija) priemiesčio Damdamo (Dumdum), kur pirmą kartą pagamintas, pavadinimą], sprogstamosios kulkos su nepilnu arba įpjautu kevalu, padarančios labai sunkias žaizdas.

Dumka

dùmka [ukr.], tautosakos žanras — eleginio arba baladinio pobūdžio, graudžių lyrinių intonacijų daina.

Dumperis

dùmperis [angl. dump — išversti], savivartė mašina birioms medžiagoms vežioti netolimu atstumu; neapsisukdama važiuoja į abi puses tokiu pat greičiu.