Terminai pagal A-Z

 • A (2,178)
 • B (912)
 • C (447)
 • Č (47)
 • D (1,204)
 • E (1,043)
 • Ė (1)
 • F (926)
 • G (681)
 • H (769)
 • I (720)
 • J (109)
 • K (2,119)
 • L (666)
 • M (1,469)
 • N (497)
 • O (568)
 • P (2,115)
 • Q (5)
 • R (922)
 • S (1,599)
 • Š (222)
 • T (1,069)
 • U (126)
 • V (445)
 • Z (78)
 • Ž (45)

Dutaras

dutãras [< persų k.], tadžikų, turkmėnų liaudies muz. instrumentas; korpusas kriaušės pavidalo, su ilgu kakleliu; turi 13 arba 14 slenkstelių, 2 šilko ar žarnų stygas.

Duumvirai

duumvirai [lot. duumviri < duo — du + vir — vyras]: 1. sen. Romoje — du pareigūnai, tvarkę tam tikrus reikalus (sprendę ypatingas bylas, rūpinęsi šventyklų statyba, laivynu); 2. sen. Romoje — du kasmet renkami municipijų ar kolonijų aukštieji pareigūnai, turėję įgaliojimus, analogiškus konsulams.

Duumviratas

duumvirãtas [lot. duumviratus], ↗ duumvirų (1) valdymas.

Dyzelis

dýzelis [pagal vok. išradėjo R. Dyzelio (Diesel) pavardę], vidaus degimo variklis, kurio cilindre suslėgtas oras arba oro ir dujų mišinys įkaista iki 500—700 °C ir nuo to savaime užsidega degalai, suspaudimo takto pabaigoje įpurkšti į cilindrą.

Dža

džà, Birmos piniginis vienetas, kitaip ↗ kijatas.

Džainizmas

džainizmas [skr. džaina < džina— nugalėtojas], indų rel. ir filos. sistema; būdinga asketizmas, draudimas kenkti gyvai būtybei; labiausiai paplitęs tarp prekybininkų ir amatininkų.

Džaivas

džáivas [angl. jive], pramoginis šokis; greito tempo, staigių judesių; manoma, kad atsirado Lot. Amerikoje.

Džamahirija

džamahirija [arab.], respublika.

Dzanis

dzãnis [it. zanni], it. komedijos del arte personažas (tarnas).

Dzaofaniai

dzaofãniai [< kinų k.], Kinijos moksleivių ir studentų būriai, per vad. kultūrinę revoliuciją 1965—1969 kartu su chunveibinais kovoję su Mao Dzedungo priešininkais.