Terminai pagal A-Z

 • A (2,178)
 • B (912)
 • C (447)
 • Č (47)
 • D (1,204)
 • E (1,043)
 • Ė (1)
 • F (926)
 • G (681)
 • H (769)
 • I (720)
 • J (109)
 • K (2,119)
 • L (666)
 • M (1,469)
 • N (497)
 • O (568)
 • P (2,115)
 • Q (5)
 • R (922)
 • S (1,599)
 • Š (222)
 • T (1,069)
 • U (126)
 • V (445)
 • Z (78)
 • Ž (45)

Daktilis

dãktilis [gr. daktylos — pirštas], antikinės eilėdaros triskiemenė pėda, kurios I skiemuo ilgas, kiti 2 trumpi (— ∪ ∪); silabotoninės eilėdaros eilutė, kuri prasideda kirčiuotu skiemeniu ir kurioje toliau tarp kirčiuotų skiemenų yra po 2 nekirčiuotus, pvz.: „Dienos pasviro į rudenį,— Gerves padangėj girdėjau”.— V. Mykolaitis-Putinas.

Daktilitas

daktilitas [gr. daktylos — pirštas], piršto uždegimas.

Daktilo

daktilo… [gr. daktylos — pirštas], sudurtinių žodžių I dalis, reiškianti jų sąsają su pirštais, pvz., daktiloskopija.

Daktilografija

daktilogrãfija [↗ daktilo… + ↗…grafija]: 1. susižinojimo būdas — rašymas pirštu ore arba ant kokio daikto (stalo, pašnekovo delno ir pan.); vart. susikalbėti su raštingais kurčiaisiais ir aklais kurčiaisiais; 2. rašymo rašomąja mašinėle technika.

Daktilologija

daktilològija [↗ daktilo.. .+ ↗…logija], daktilinė kalba — kurčiųjų vartojama pirštų kalba; raidės rodomos ppr. dešiniosios rankos (D. Britanijoje, Australijoje ir kai kuriose kt. šalyse — abiejų rankų) pirštais.

Daktiloskopija

daktiloskòpija [↗ daktilo… + ↗…skopija], žmogaus rankų pirštų ir delnų odos (papiliarinių) linijų rašto tyrimas; daktiloskopija remiamasi kriminalistikoje.

Dalabandis

dalabándis, Kaukazo tautų mušamasis muz. instrumentas, panašus į pailgą būgną; membrana medinė.

Dalafandyras

dalafandỹras, osetinų liaudies muz. instrumentas su 2—3 stygomis; rezonatorius ir kaklelis daromas iš 1 medžio gabalo (dažn. klevo).

Dalailama

dalailamà [mong. dalai — jūra + tibet. (b)lama — šventikas], Tibeto lamaistų bažnyčios vyriausiojo dvasininko titulas; nuo 1642 ir Tibeto polit. valdovo titulas; tą titulą turintis asmuo.

Dalasis

dalãsis, Gambijos piniginis vienetas.