Terminai pagal A-Z

 • A (2,178)
 • B (912)
 • C (447)
 • Č (47)
 • D (1,204)
 • E (1,043)
 • Ė (1)
 • F (926)
 • G (681)
 • H (769)
 • I (720)
 • J (109)
 • K (2,119)
 • L (666)
 • M (1,469)
 • N (497)
 • O (568)
 • P (2,115)
 • Q (5)
 • R (922)
 • S (1,599)
 • Š (222)
 • T (1,069)
 • U (126)
 • V (445)
 • Z (78)
 • Ž (45)

Dalija

dãlija, žuvis Dallia pectoralis; gyvena Čiukčių ir Aliaskos pusiasalių gėluose vandenyse.

Dalilė

Dalilė, Biblijos personažas — karaliaus Samsono mylimoji, filistietė; miegančiam Samsonui nukirpusi plaukus — jo paslaptingos jėgos ir nenugalimumo šaltinį, išdavė jį žydų pavergtiems savo tautiečiams.

Dalmatika

dalmãtika [lot. Dalmatica (vestis) — dalmatiškas (drabužis)]: 1. ilgas baltas viršutinis romėnų drabužis su rankovėmis; perimtas iš graikų; 2. puošnus viršutinis liturginis diakono drabužis.

Daltonas

dáltonas [pagal anglų mokslininko Dž. Daltono (Dalton) pavardę], nesisteminis masės vienetas, vartotas branduolio fizikoje; lygus 1,6601 • 10-27kg.

Daltonidai

daltonidai [pagal anglų mokslininko Dž. Daltono (Dalton) pavardę], pastovios sudėties chem. junginiai.

Daltonikas

daltònikas, žmogus, sergantis daltonizmu.

Daltonizmas

daltonizmas, įgimtas nesugebėjimas skirti kai kurių spalvų (dažn. žalios ir raudonos); pavadintas pagal anglų mokslininko Dž. Daltono (Dalton; 1766—1844), turėjusio šią ydą, pavardę.

Dama

damà [pranc. dame]: 1. psn. moteris iš pasiturinčių miestiečių sluoksnių; ištekėjusi moteris; 2. korta su moters atvaizdu; 3. šaškė, nuėjusi į paskutinės gulstinės laukelį ir gavusi teisę eiti per bet kurį skaičių laukelių pirmyn ir atgal.

Damanai

damãnai, žinduoliai Hyracoidea; gyvena Afrikoje ir Arabijos pusiasalyje; kiškio dydžio, augalėdžiai.

Damara

damarà [malaj. damar], tropinių medžių sakai, gelsvos arba rausvos spalvos; vart. farmacijoje, lakams, tapybos dažams gaminti.