Terminai pagal A-Z

 • A (2,178)
 • B (912)
 • C (447)
 • Č (47)
 • D (1,204)
 • E (1,043)
 • Ė (1)
 • F (926)
 • G (681)
 • H (769)
 • I (720)
 • J (109)
 • K (2,119)
 • L (666)
 • M (1,469)
 • N (497)
 • O (568)
 • P (2,115)
 • Q (5)
 • R (922)
 • S (1,599)
 • Š (222)
 • T (1,069)
 • U (126)
 • V (445)
 • Z (78)
 • Ž (45)

Dašnakcutiunas

dašnakcutiùnas, armėnų buržuazinė nacionalistinė partija, įkurta 1890 Tbilisyje.

Dastanas

dastãnas [persų k. dastan — melodija], Art., Vid. Rytų ir P. r. Azijos tautų literatūros ir tautosakos žanras — epinis eiliuotas arba prozos kūrinys (dažn. pasakų, padavimų motyvais).

Data

data [pranc. date < lot. data — tai, kas duota], kurio nors reiškinio ar įvykio kalendorinis laikas (metai, mėnuo, diena).

Datatorius

datãtorius, štampas datoms dokumentuose žymėti.

Dato

dãto [it. duotas], šios dienõs, pvz., Δ vekselis (vekselis, kurio mokėjimo terminas skaičiuojamas nuo jo davimo dienos).

Datulė

datùlė, palmė Phoenix dactylifera ir jos vaisiai (valgomi).

Datuoti

datúoti [pranc. dater], žymėti arba nustatyti datą.

Daturinas

daturinas, alkaloidas, kurio randama kai kurių durnaropės (Datura) rūšių augaluose.

Datyvas

datỹvas [lot. (casus) dativus < do — duodu], naudininko linksnis.

Dauning Strytas

Dáuning Strýtas (angl. Downing street): 1. Londono gatvė, kurioje yra ministro pirmininko rezidencija ir Užsienio reikalų ministerija; 2*. D. Britanijos vyriausybė arba Užsienio reikalų ministerija.