Terminai pagal A-Z

 • A (2,178)
 • B (912)
 • C (447)
 • Č (47)
 • D (1,204)
 • E (1,043)
 • Ė (1)
 • F (926)
 • G (681)
 • H (769)
 • I (720)
 • J (109)
 • K (2,119)
 • L (666)
 • M (1,469)
 • N (497)
 • O (568)
 • P (2,115)
 • Q (5)
 • R (922)
 • S (1,599)
 • Š (222)
 • T (1,069)
 • U (126)
 • V (445)
 • Z (78)
 • Ž (45)

Davsonija

davsònija, samana Dawsonia; paplitusi N. Gvinėjoje, Kalimantane, Š. Australijoje, N. Zelandijoje; užauga iki 0,5 m aukščio.

Dazimetrinis

dazimètrinis [gr. dasys — tankus + metreō — matuoju], rodantis, vaizduojantis tankumą, tirštumą, pvz., gyventojų tankumo žemėlapis yra Δ žemėlapis.

De

de… [lot.], priešdėlis, reiškiantis atskyrimą, pašalinimą, panaikinimą; judėjimą žemyn, smukimą.

De facto

de facto [sk. de fakto; lot.], faktiškai, iš tikrųjų; pagal tikrąją padėtį (t.y. nepaisant oficialaus įteisinimo, pripažinimo, įforminimo).

De jure

de jure [lot.], teisiškai, formaliai.

De visu

de visu [sk. de vyzū; lot.], remiantis tuo, kas paties matyta; kaip pats matęs.

Deaeracija

deaerãcija [↗ de… + ↗ aeracija], ištirpusių dujų (deguonies, anglies dioksido) šalinimas iš vandens, kuris tiekiamas į garo generatorius ir šiluminį tinklą, kad nesukeltų metalo korozijos.

Deaeratorius

deaerãtorius [↗ de… + gr. aēr — oras], terminis desorbcinis arba cheminis įrenginys, šalinantis iš vandens ištirpusias dujas (deguonį, anglies dioksidą).

Deambulatorijus

deambulatòrijus [lot. deambulatorium], apėjimas bažnyčioje aplink chorą; jungia šonines navas.

Deamininimas

deamininimas [↗ de… + ↗ aminai], aminogrupės — NH2 atskėlimas nuo org. junginių.