Terminai pagal A-Z

 • A (2,178)
 • B (912)
 • C (447)
 • Č (47)
 • D (1,204)
 • E (1,043)
 • Ė (1)
 • F (926)
 • G (681)
 • H (769)
 • I (720)
 • J (109)
 • K (2,119)
 • L (666)
 • M (1,469)
 • N (497)
 • O (568)
 • P (2,115)
 • Q (5)
 • R (922)
 • S (1,599)
 • Š (222)
 • T (1,069)
 • U (126)
 • V (445)
 • Z (78)
 • Ž (45)

Eberistai

eberistai [pagal vieno vadovų Ž. Ebero (Hébert) pavardę], kairieji jakobinai; gynė miesto varguomenės interesus.

Ebonitas

ebonitas [angl. ebonite < gr. ebenos — juodmedis], juodas stangrus, stiprus, elektrai nelaidus, chemiškai atsparus kaučiuko arba gumos vulkanizatas, kuriame yra apie 60% sieros.

Ebuliometrija

ebuliomètrija [lot. ebullio — verdu + ↗ …metrija] ↗ ebulioskopija.

Ebulioskopas

ebulioskòpas [ebullio + ↗ …skopas], chem. prietaisas medžiagos molekulinei masei nustatyti, remiantis ebulioskopija.

Ebulioskopija

ebulioskòpija [ebullio + ↗…skopija], ištirpusios medžiagos molekulinės masės apskaičiavimo būdas pagal žinomos koncentracijos tirpalo virimo temperatūros padidėjimą, palyginus su gryno tirpiklio virimo temperatūra.

Ecarte

écarté [sk. ekartė; pranc] ↗ ekartė.

Echappe

échappé [sk. ešapė; pranc. échapper — išbėgti, išslysti, išsprukti], klasikinio šokio judesys: 2 šuoliai, keičiant kojų padėtį.

Echidna

echidnà [gr.]: 1. sen. graikų mit. būtybė — pabaisa (pusiau moteris, pusiau gyvatė); 2. kloakinis žinduolis Tachyglossus; gyvena N. Gvinėjoje, Australijoje ir Tasmanijoje; 3. nuodinga gyvatė Pseudechis; gyvena Australijoje ir N. Gvinėjoje.

Echinas

echinas [gr. echinos — ežys], apvali netaisyklingo profilio kapitelio (dorėninio ar toskaninio) dalis, laikanti abaką.

Echinokokas

echinokòkas [echinos + gr. kokkos — grūdas], kirmėlė (kaspinuotis) Echinococcus granulosus; parazituoja šunų, vilkų, lapių, šakalų plonosiose žarnose; sukelia echinokokozę.