Terminai pagal A-Z

 • A (2,178)
 • B (912)
 • C (447)
 • Č (47)
 • D (1,204)
 • E (1,043)
 • Ė (1)
 • F (926)
 • G (681)
 • H (769)
 • I (720)
 • J (109)
 • K (2,119)
 • L (666)
 • M (1,469)
 • N (497)
 • O (568)
 • P (2,115)
 • Q (5)
 • R (922)
 • S (1,599)
 • Š (222)
 • T (1,069)
 • U (126)
 • V (445)
 • Z (78)
 • Ž (45)

Efektyvus

efektyvùs [lot. effectivus — veiksmingas, kuriantis], veiksmingas, duodantis reikiamus arba geriausius rezultatus.

Efemerai

efemèrai [gr. ephēmeros — vienadienis, trumpalaikis], trumpos vegetacijos (1,5—2,5 mėn.) augalai; auga daugiausia smiltynuose, stepėse, dykumose.

Efemeridės

efemeridės [gr. ephēmeris (kilm. ephēmeridos) — dienoraštis], kosm. kūnų koordinačių tam tikrą metų dieną arba dėsningų reiškinių, pvz., užtemimų, momentų astr. lentelės.

Efemeridinis

efemeridinis, astr. susijęs su efemeridėmis, pvz., Δ laikas (pagal jį skaičiuojamos efemeridės).

Efemerinis

efemèrin‖is, ~iškas [gr. ephēmeros — vienadienis, trumpalaikis], laikinas, greit praeinantis, nepatvarus.

Efemeroidai

efemeròidai [↗ efemerai + gr. eidos — pavidalas], kasmet trumpai vegetuojantys daugiamečiai augalai (vieni efemerų).

Efeminacija

efeminãcija [lot. effeminatio — panašumas į moterį]: 1. liguista būsena, kai vyras jaučiasi esąs moterimi; sumoterėjimas; 2. pasyvusis homoseksualizmas; 3. sumoteriškėjimas, išlepimas.

Efendi

efeñdi [turkų k. < gr. aphentēs — ponas], mandagus turkų kreipimasis j vyrą.

Eferentinis

efereñtin‖is [lot. efferens (kilm. efferentis) — išnešantis, paskleidžiantis], perduodantis, siunčiantis iš centro; išcentrinis, pvz., ~ė nervinė skaidula (nervinė skaidula, kuria nervinis impulsas sklinda iš centrinės nervų sistemos į įnervuojamą audinį).

Efesas

efèsas [vok. Gefäβ], šaltojo ginklo (kardo, rapyros, špagos) rankena su metaline apsauga laikančiai rankai.