Terminai pagal A-Z

 • A (2,178)
 • B (912)
 • C (447)
 • Č (47)
 • D (1,204)
 • E (1,043)
 • Ė (1)
 • F (926)
 • G (681)
 • H (769)
 • I (720)
 • J (109)
 • K (2,119)
 • L (666)
 • M (1,469)
 • N (497)
 • O (568)
 • P (2,115)
 • Q (5)
 • R (922)
 • S (1,599)
 • Š (222)
 • T (1,069)
 • U (126)
 • V (445)
 • Z (78)
 • Ž (45)

Effettuoso

effettuoso [it.], muz. įspūdingai, efektingai.

Eforas

efòras [gr. ephoros — prižiūrėtojas, stebėtojas], sen. Spartoje ir kai kuriuose kituose dorėnų poliuose — vienas iš 5 kasmet tautos susirinkimo renkamų valstybės pareigūnų, vykdžiusių aukščiausiąją administracinę ir teismo valdžią, tvarkiusių užsienio politiką.

Efrakcija

efrãkcija [lot. effractus — sulaužytas], med. kaulo įlūžimas.

Efuzija

efùzija [lot. effusio — išsiliejimas, ištekėjimas]: 1. lėtas dujų ištekėjimas pro mažas skylutes; 2. geol. skystos lavos išsiliejimas iš vulkano į Žemės paviršių.

Efuzinis

efùzin‖is [↗ efuzija], geol. susidaręs, auštant ir kristalizuojantis lavai, išsiliejusiai iš vulkanų į Žemės paviršių, pvz., ~ės uolienos.

Egalitarinis

egalitãrinis [pranc. égalitaire < égalité — lygybė, išlyginamasis, sulygintinis, lygiavinis.

Egalitarizmas

egalitarizmas [pranc. égalitarisme — lygiava], smulkiaburžuazinė utopinė teorija, skelbianti visuotinę lygybę visuomenės organizavimo principu.

Egida

egidà [gr. aigis (kilm. aigidos) — ožkos oda, skydas iš jos], sen. graikų mitologijoje — Dzeuso skydas, dievų globos ir rūstybės simbolis.

Egikranionas

egikraniònas [gr. aix (kilm. aigos) — ožka + kranion — kaukolė], ožkos ar avies galvos pavidalo architektūros ir dailės dekoratyvinis elementas.

Egiptologija

egiptològija [tikr. + ↗ …logija], mokslas, tiriantis sen. Egipto istoriją ir kultūrą.