Terminai pagal A-Z

 • A (2,178)
 • B (912)
 • C (447)
 • Č (47)
 • D (1,204)
 • E (1,043)
 • Ė (1)
 • F (926)
 • G (681)
 • H (769)
 • I (720)
 • J (109)
 • K (2,119)
 • L (666)
 • M (1,469)
 • N (497)
 • O (568)
 • P (2,115)
 • Q (5)
 • R (922)
 • S (1,599)
 • Š (222)
 • T (1,069)
 • U (126)
 • V (445)
 • Z (78)
 • Ž (45)

Eureka

èureka [gr. heurēka — radau], džiaugsmo šūksnis, ką nors atradus, dingtelėjus naujai minčiai; pasakojama, kad taip sušukęs graikų matematikas ir mechanikas Archimedas (Archimēdēs; apie 287—212 pr. m. e.), atradęs pagrindinį hidrostatikos dėsnį.

Euri

euri… [gr. eurys — platus], sudurtinių žodžių pirmoji dalis, reiškianti plačias ko nors ribas, pvz., euribatinis, eurihalinis.

Euribarinis

euribãrinis [↗ euri… + gr. baros — slėgis], biol. pakeliantis didelius slėgio svyravimus.

Euribatinis

euribãtinis [↗ euri… + gr. bathos — gylis], biol. galintis gyventi įv. gylyje.

Euribiontai

euribiòntai [↗ euri… + ↗ biontas], organizmai, galintys gyventi didelio aplinkos veiksnių (temperatūros, drėgnumo, druskų koncentracijos, slėgio) svyravimo sąlygomis.

Euridikė

Euridik‖ė (gr. Eurydikē), sen. graikų miško deivė (nimfa); dievai leidę jos vyrui poetui ir dainiui Orfėjui po mirties parsivesti ~ę iš požemio karalystės atgal į žemę, bet liepę vedant neatsigręžti; Orfėjas atsigręžęs ir netekęs ~ės.

Eurifagai

eurifãgai [↗ euri… +↗ …fagas], visaėdžiai gyvūnai (minta ir augalais, ir gyvūnais).

Eurihalinis

eurihãlinis [↗ euri… + gr. hals — druska], biol. prisitaikęs gyventi kintančio druskingumo sąlygomis.

Euripteridai

euripteridai [↗ euri…+ gr. pteron — sparnas + eidos—rūšis], milžinskydžiai — iškastiniai nariuotakojai Eurypteroidea, gyvenę nuo ordoviko iki permo periodo; plėšrūs.

Euristika

euristika [gr. heuriskō — randu]; 1. antikinėje filosofijoje — teorinio tyrimo, tiesos ieškojimo loginių būdų ir metodinių taisyklių visuma; 2. mokslas, tiriantis kūrybinę veiklą; 3. specialūs kūrybos, atradimų, išradimų metodai; 4. mokymo metodas, paremtas pagalbiniais, primenamaisiais klausimais, skatinančiais mokinius savarankiškai daryti išvadas.