Terminai pagal A-Z

 • A (2,178)
 • B (912)
 • C (447)
 • Č (47)
 • D (1,204)
 • E (1,043)
 • Ė (1)
 • F (926)
 • G (681)
 • H (769)
 • I (720)
 • J (109)
 • K (2,119)
 • L (666)
 • M (1,469)
 • N (497)
 • O (568)
 • P (2,115)
 • Q (5)
 • R (922)
 • S (1,599)
 • Š (222)
 • T (1,069)
 • U (126)
 • V (445)
 • Z (78)
 • Ž (45)

Fantastika

fantãstika [gr. phantastikē — vaizdavimosi menas]: 1. kas išgalvota, keista, nerealu, vaizduotės sukurta; 2. vaizduotės sukurti neįprastų, keistų, dažnai antgamtinių reiškinių vaizdai, sudarantys sen. mitų, padavimų, pasakų ir vėlesnių laikų fantastinės ar mokslinės fantastinės literatūros pagrindą.

Fantastinis

fantãstinis [gr. phantastikos — įsivaizduojamas]: 1. sukurtas fantazijos, vaizduotės; 2. nerealus, tikrovėje neegzistuojantis.

Fantastronas

fantastrònas [gr. phantasia — vaizdinys, vaizduotė + ↗ (elek)tronas], pjūklinės įtampos impulsų elektroninis generatorius su talpiniu grįžtamuoju ryšiu, ppr. dirbantis laukimo režimu (vienas paleidimo impulsas sukelia vieną išėjimo impulsą); vart. matavimo technikoje, radionavigacijoje, radiolokacijoje.

Fantazija

fantãzija [gr. phantasia — vaizdinys, vaizduotė]: 1. vaizduotė; 2. svajonė, prasimanymas; 3. instrumentinės muzikos žanras — vienos arba kelių dalių, dažnai improvizacinio pobūdžio pjesė; 4*. įnoris, užgaida, kaprizas.

Fantazuoti

fantazúoti, svajoti, kurti fantazijas.

Fantazuotojas

fantazúotojas, svajotojas.

Fantomas

fantòmas [pranc. fantôme < gr. phantasma — šmėkla, vaiduoklis]: 1. žmogaus kūno arba jo dalies natūralaus dydžio modelis, vart. kaip vaizdinė priemonė; 2. šmėkla, vaiduoklis.

Fanza

fanzà [kinų k.]: 1. karkasinis stačiakampis kinų gyv. namas; karkaso tarpai užmūrijami nedegtomis plytomis, stogas dvišlaitis; 2. kiniškas lengvas šilkinis audinys.

Faolitas

faolitas [gr. phaos — šviesa + ↗ …litas], fenolio plastikas, gaminamas iš pluoštinio asbesto.

Faradas

farãdas [pagal anglų fiziko M. Faradėjaus (Faraday) pavardę], F, tarptautinės vienetų sistemos el. talpos vienetas.