Terminai pagal A-Z

 • A (2,178)
 • B (912)
 • C (447)
 • Č (47)
 • D (1,204)
 • E (1,043)
 • Ė (1)
 • F (926)
 • G (681)
 • H (769)
 • I (720)
 • J (109)
 • K (2,119)
 • L (666)
 • M (1,469)
 • N (497)
 • O (568)
 • P (2,115)
 • Q (5)
 • R (922)
 • S (1,599)
 • Š (222)
 • T (1,069)
 • U (126)
 • V (445)
 • Z (78)
 • Ž (45)

Faktinis

fãktinis, tikras, nepramanytas, pagrįstas faktais, atitinkantis tikrovę.

Faktisas

faktisas [pranc. factice — dirbtinis], aliejaus (sėmenų, rapso, medvilnės) ir sieros reakcijos produktas; minkšta tampri medžiaga.

Faktorialas

faktoriãlas [angl. factorial < lot. factor — daugiklis], natūrinių skaičių sekos nuo 1 iki kurio nors skaičiaus n sandauga; žymima n!.

Faktorialus

faktorialùs, mat. vienareikšmiškai skaidomas daugikliais.

Faktorija

faktòrija [angl. factory < lot. factor — darytojas]: 1. prekybos kontora ir gyvenvietė, pirklių organizuojama ekonomiškai atsilikusių šalių teritorijoje ir pusiau kolonijiniuose imperialistinių šalių pakraščiuose; 2. TSRS — medžiotojų laimikio supirkimo punktas tolimose verslo vietose.

Faktorius

fãktorius [lot. factor — darytojas, gamintojas]: 1. jėga, sukelianti ir veikianti kurį nors reiškinį; veiksnys; proceso varomoji jėga, būtina jo vyksmo sąlyga; 2. mat. vienas dauginamųjų; 3. komisionierius, makleris, tarpininkas.

Faktotumas

faktòtumas [lot. fac totam — daryk viską], psn. įgaliotinis, besąlygiškai vykdantis kieno nors pavedimus.

Faktūra

faktūrà [lot. factura — apdirbimas]: 1. įv. būdais (linijomis, potėpiais, kalto smūgiais) išgauta dailės kūrinio paviršiaus savybė (lygumas, šiurkštumas, grubumas); 2. kurio nors daikto paviršiaus apdirbimo arba sandaros ypatumai; 3. muz. kūrinio techninių išraiškos priemonių išdėstymo ir koordinavimo būdas; 4. išsiųstų arba parduotų pirkėjui prekių sąskaita, kurioje nurodoma prekių rūšis, kiekis, kaina ir visos pirkėjui priskaitomos išlaidos.

Fakultatyvas

fakultatỹvas [pranc. facultatif — nebūtinas], papildoma, neįeinanti į privalomąją programą mokomoji disciplina, kurią moksleiviai ar studentai pasirenka savo nuožiūra.

Fakultatyvinis

fakultatỹvinis, ~ūs [pranc. facultatif], nebūtinas, laisvai pasirenkamas, pvz., Δ kursas.