Terminai pagal A-Z

 • A (2,178)
 • B (912)
 • C (447)
 • Č (47)
 • D (1,204)
 • E (1,043)
 • Ė (1)
 • F (926)
 • G (681)
 • H (769)
 • I (720)
 • J (109)
 • K (2,119)
 • L (666)
 • M (1,469)
 • N (497)
 • O (568)
 • P (2,115)
 • Q (5)
 • R (922)
 • S (1,599)
 • Š (222)
 • T (1,069)
 • U (126)
 • V (445)
 • Z (78)
 • Ž (45)

Faleristika

faleristika [lot. phalerae — kariniai pasižymėjimo rikiai, metaliniai krūtinės papuošalai]: 1. pagalbinė ist. disciplina, tirianti ordinų, medalių, garbės ženklų istoriją; 2. ženkliukų, žetonų (ppr. suvenyrinių, jubiliejinių, proginių) kolekcionavimas.

Falinis

fãlinis [↗ falas2], susijęs su apvaisinimo arba gimdymo pradmeniu.

Falkonetas

falkonètas [angl. falconet < falcon — sakalas], sen. patranka, iš kurios buvo šaudoma švininiais sviediniais.

Falšas

fálšas [vok. falsch — dirbtinis, netikras < lot. falsus]: 1. ntk. apgaulė, melas, netiesa; veidmainystė, nenuoširdumas, nenatūralumas; 2. netiksliai atliktas (intonuotas) muz. garsas.

Falšbortas

fálšbortas [vok. Falschbord], ištisinis viršutinio denio aptvaras.

Falsifikacija

falsifikãcija [lot. falsifico — klastoju]: 1. sąmoningas ko nors iškraipymas, klastojimas, pakeitimas netikru dalyku; 2. parduodamų prekių kokybės pabloginimas savanaudiškais tikslais; 3. ↗ falsifikatas.

Falsifikatas

falsifikãtas [vok. Falsifikat < lot. falsificatum — kas suklastota], suklastotas daiktas, produktas, netikras kūrinys.

Falsifikatorius

falsifikãtorius [↗ falsifikuoti], kas falsifikuoja, klastotojas, padirbėjas.

Falsifikuoti

falsifikúoti [lot. falsificare — klastoti]: 1. dirbti ką netikra, pakeisti netikru dalyku, iškraipyti, klastoti; 2. savanaudiškai bloginti prekių kokybę, nepakeičiant jų išvaizdos.

Falstartas

fálstartas [angl. false start], ntk. priešlaikinis, netaisyklingas startas.