Terminai pagal A-Z

 • A (2,178)
 • B (912)
 • C (447)
 • Č (47)
 • D (1,204)
 • E (1,043)
 • Ė (1)
 • F (926)
 • G (681)
 • H (769)
 • I (720)
 • J (109)
 • K (2,119)
 • L (666)
 • M (1,469)
 • N (497)
 • O (568)
 • P (2,115)
 • Q (5)
 • R (922)
 • S (1,599)
 • Š (222)
 • T (1,069)
 • U (126)
 • V (445)
 • Z (78)
 • Ž (45)

Familiarus

familiarùs [lot. familiaris — artimas; bičiuliškas], per daug laisvas, nesivaržantis.

Familija

familija [lot. familia — šeima], sen. Romoje — juridinis ūkinis šeimos vienetas (tėvui pavaldūs šeimos nariai, giminaičiai, vergai, klientai).

Fanaberija

fanabèrija [lenk. fanaberia], šnek. išpuikimas, tuščias išdidumas, nepamatuotas pūtimasis.

Fanariočiai

fanariòčiai ↗ fanariotai.

Fanariotai

fanariòtai [gr. phanariotai], Turkijoje (XVIII a.—XIX a. pr.) — graikų stačiatikių bažnyčios ir prekybinės aristokratijos vadovai, turėję didelių privilegijų.

Fanatikas

fanãtikas [lot. fanaticus — įkvėptas, sužavėtas]: 1. radikalių (ppr. religinių) įsitikinimų žmogus, labai nekenčiantis kitokio įsitikinimo žmonių; aklatikis; 2*. žmogus, aistringai atsidavęs kuriai nors idėjai arba kuriam nors reikalui.

Fanatizmas

fanatizmas [pranc. fanatisme < lot. fanaticus — įkvėptas, sužavėtas]: 1. aklas prisirišimas prie tam tikro tikėjimo, žiaurumas kitatikių atžvilgiu; 2. nekritiškas, beatodairiškas tikėjimas kokio nors reikalo, idėjos, doktrinos teisingumu; ppr. Δ susijęs su netolerancija ir nepakantumu kitaip manantiems.

Fandangas

fandángas [isp. fandango], isp. liaudies šokis; tempas nuosaikus, dažn. šokama poromis.

Fanera

fanerà [vok. Furnier], lakštinė vienasluoksnė (drožtinė, pjautinė Δ) arba daugiasluoksnė (klijuotinė Δ) medienos medžiaga.

Fanerofitai

fanerofitai [gr. phaneros — ryškus, aiškus + ↗ …fitas], augalai, kurių atsinaujinimo pumpurai yra aukščiau kaip 25 cm nuo žemės paviršiaus (medžiai, kai kurie krūmai, lianos, epifitai).