Terminai pagal A-Z

 • A (2,178)
 • B (912)
 • C (447)
 • Č (47)
 • D (1,204)
 • E (1,043)
 • Ė (1)
 • F (926)
 • G (681)
 • H (769)
 • I (720)
 • J (109)
 • K (2,119)
 • L (666)
 • M (1,469)
 • N (497)
 • O (568)
 • P (2,115)
 • Q (5)
 • R (922)
 • S (1,599)
 • Š (222)
 • T (1,069)
 • U (126)
 • V (445)
 • Z (78)
 • Ž (45)

Galvano

galvano… [pagal it. fiziologo L. Galvanio (Galvani) pavardę], pirmoji tarptautinių sudurtinių žodžių dalis, reiškianti jų sąsają su elektrocheminiais reiškiniais, kuriuos sukelia nuolatinė el. srovė.

Galvanokaustika

galvanokáustika [↗ galvano… + gr. kaustikos — deginantis, gailus]: 1. piešinio ėsdinimas metale elektrocheminiu būdu; 2. kūno audinių prideginimas el. srove kaitinamomis metalinėmis kilpomis — galvanokauteriais.

Galvanokauteris

galvanokáuteris [↗ galvano… + gr. kautēr — įkaitinta geležis], elektra kaitinamas med. prietaisas kūno audiniams prideginti.

Galvanomagnetinis

galvanomagnètinis [↗ galvano…+ ↗ magnetas], susijęs su elektriniais ir šiluminiais reiškiniais nejudančiame metale arba puslaidininkyje, kai juo teka el. srovė ir jį veikia vienalytis magn. laukas.

Galvanometras

galvanomètras [↗ galvano… + ↗ …metras], el. prietaisas labai silpnoms el. srovėms ir žemoms įtampoms matuoti.

Galvanoplastika

galvanoplãstika [↗ galvano… + ↗ plastika], metalinių kopijų ar gaminių gavimas elektrolize.

Galvanoskopas

galvanoskòpas [↗ galvano… + ↗ …skopas], prietaisas, rodantis, ar el. grandinėje yra silpna nuolatinė el. srovė ir kokia jos kryptis.

Galvanostegija

galvanostègija [↗ galvano… + gr. stegō — dengiu], metalinių dangų elektrocheminis nusodinimas ant metalinių arba metalizuotų gaminių, pvz., cinkavimas, nikeliavimas.

Galvanotaksis

galvanotãksis [↗ galvano… + ↗ taksis], kai kurių ląstelių, judrių mikroorganizmų, žemesniųjų augalų ir gyvūnų, esančių skystoje terpėje, slinktis, kai per tą terpę leidžiama el. srovė.

Galvanotechnika

galvanotèchnika [↗ galvano… + ↗ technika], gaminių paviršiaus cheminio ir elektrocheminio apdorojimo procesų visuma.