Terminai pagal A-Z

 • A (2,178)
 • B (912)
 • C (447)
 • Č (47)
 • D (1,204)
 • E (1,043)
 • Ė (1)
 • F (926)
 • G (681)
 • H (769)
 • I (720)
 • J (109)
 • K (2,119)
 • L (666)
 • M (1,469)
 • N (497)
 • O (568)
 • P (2,115)
 • Q (5)
 • R (922)
 • S (1,599)
 • Š (222)
 • T (1,069)
 • U (126)
 • V (445)
 • Z (78)
 • Ž (45)

Reflektorius

reflèktorius [lot. reflecto – atspindžiu]: 1. metalinis arba stiklinis įgaubtasis veidrodis šviesai koncentruoti; vart. prožektoriams, teleskopams, heliokoncentratoriams; 2. kryptinės antenos elementas (laidas, metalinis stiebas, diskas), esantis už pagr. spindulio; vart. priimamai arba spinduliuojamai elektromagnetinei energijai koncentruoti; 3. medžiagos, pvz., grafito, sluoksnis, atspindintis branduolinio reaktoriaus aktyviosios zonos neutronus; 4. teleskopas, kuris dangaus objektų šviesą surenka pagrindiniu paraboloidiniu arba sferiniu veidrodžiu (objektyvu); veidrodinis teleskopas.

Punctum saliens

punctum saliens [sk. punktum salijens; lot.], išsikišantis taškas, t.y. svarbus punktas, svarbi aplinkybė, pagr. dalykas.

Puazas

puãzas [pagal pranc. fiziko Ž. L. M. Puazeilio (Poiseuille) pavardę], P, CGS vienetų sistemos (pagr. vienetai: centimetras, gramas, sekundė) dinaminės klampos vienetas; 1 P = 0,1 Pa•s (paskalsekundės).

Puantas

puántas [pranc. pointe — smaigalys], netikėta lit. kūrinio (ypač novelės) pabaiga, atomazga; ryškus, šmaikštus kūrinio pagr. minties pabrėžimas pabaigoje.

Prostilis

pròstilis [gr. prostylos — su kolonomis, priekyje], stačiakampio plano sen. graikų šventykla su kolonų portiku pagr. fasade.

Programa

programà [gr. programma — paskelbimas]: 1. kokio nors veikimo planas; 2. visuomeninės organizacijos, polit. partijos arda veikėjo pagr. uždavinių, tikslų ir veikimo principų visuma; tam skirtas leidinys; 3. skaičiavimo technikoje — uždavinio sprendimo algoritmas skaitmeninei skaičiavimo mašinai arba kitokiam programiniam įrenginiui; 4. trumpas mokomojo dalyko turinio ir apimties išdėstymas; mokymo programa; 5. teatro, cirko vaidinimo, turinys; šį turinį išvardijantis leidinys.

Prepozicija

prepozicija [lot. praepositio — statymas priekyje], lingv. priklausomojo dėmens padėtis prieš pagr. dėmenį žodžių junginyje arba sakinyje; prielinksnis.

Postpozicija

postpozicija [↗ post… + ↗ pozicija], lingv. polinksnis — priklausomojo dėmens arba tarnybinio žodžio padėtis po pagr. dėmens žodžių junginyje arba sakinyje.

Pokostas

pòkostas [< lenk.], plėvelę sudaranti medžiaga, kurios pagr. komponentas yra aliejus arba alkidinė derva.

Podiumas

pòdiumas [lot. podium < gr. podion]: 1. sen. graikų ir romėnų šventyklos pamatas su laiptais pagr. fasade; 2. antikinio teatro plati pakyla, juosianti sceną.