Terminai pagal A-Z

 • A (2,178)
 • B (912)
 • C (447)
 • Č (47)
 • D (1,204)
 • E (1,043)
 • Ė (1)
 • F (926)
 • G (681)
 • H (769)
 • I (720)
 • J (109)
 • K (2,119)
 • L (666)
 • M (1,469)
 • N (497)
 • O (568)
 • P (2,115)
 • Q (5)
 • R (922)
 • S (1,599)
 • Š (222)
 • T (1,069)
 • U (126)
 • V (445)
 • Z (78)
 • Ž (45)

Galas

gãlas [pagal it. mokslininko G. Galilėjaus (Galilei) pavardę], Gal, CGS vienetų sistemos (pagr. vienetai: centimetras, gramas, sekundė) pagreičio vienetas. 1 Gal = 1 cm/s2.

Foršlagas

foršlãgas [vok. Vorschlag < vor—prieš + Schlag — smūgis], muz. melizmų rūšis; vienos arba kelių natų melodinė puošmena, esanti prieš pagr. natą ir, atliekant melodiją, lyg susiliejanti su pagr. nata žymimu garsu.

Erstedas

erstèdas [pagal danų fiziko H. K. Erstedo (Oersted) pavardę], Oe, CGSM vienetų sistemos (pagr. vienetai: centimetras, gramas, sekundė ir magn. konstanta) magn. lauko stiprumo vienetas; 1 Oe = 103/4 π amperų metrui.

Ergas

èrgas1 [gr. ergon — darbas], erg, CGS vienetų sistemos (pagr. vienetai: centimetras, gramas, sekundė) darbo (energijos) vienetas; 1 erg= 10-7 J (džaulio).

Ekskursas

ekskùrsas [lot. excursus — nukrypimas, nutolimas (kalboje)], nukrypimas, nutolimas nuo pagr. temos arba objekto; pagr. temos papildymas šalutiniais dalykais.

Dubleris

dùbleris [pranc. doubleur], antrinis to paties darbo atlikėjas: 1. antrasis to paties vaidmens atlikėjas spektaklyje; 2. kino aktorius, kuris įkalba išverstą dubliuojamo filmo tekstą; 3. sportininkas, rengiamas pakeisti pagr. žaidėją.

Dominantė

dominántė [lot. dominans (kilm. dominantis) — viešpataujantis]: 1. pagrindinis, vyraujantis bruožas, idėja, požymis, elementas; 2. heptatoninės muz. dermės garsaeilio V laipsnis; šį laipsnį turintis akordas; 3. sinonimų grupės žodis, turintis pagr. reikšmę; 4. fiziol. centrinėje nervų sistemoje laikinai vyraujantis jaudinimo židinys, slopinantis gretimų nervinių centrų veiklą; 5. mat. tam tikras topologinės erdvės poerdvis.

Distilis

distilis [↗ di… + gr. stylos — kolona], sen. graikų šventykla su 2 kolonomis pagr. fasade.

Dina

dinà [gr. dynamis — jėga], dyn, CGS vienetų sistemos (pagr. vienetai: centimetras, gramas, sekundė) jėgos vienetas; 1 dyn = 10-5 N (niutono).

Dinamitas

dinamitas [pranc. dynamite < gr. dynamis — jėga], sprogstamoji medžiaga, kurios pagr. komponentas yra nitroglicerinas.