Terminai pagal A-Z

 • A (2,178)
 • B (912)
 • C (447)
 • Č (47)
 • D (1,204)
 • E (1,043)
 • Ė (1)
 • F (926)
 • G (681)
 • H (769)
 • I (720)
 • J (109)
 • K (2,119)
 • L (666)
 • M (1,469)
 • N (497)
 • O (568)
 • P (2,115)
 • Q (5)
 • R (922)
 • S (1,599)
 • Š (222)
 • T (1,069)
 • U (126)
 • V (445)
 • Z (78)
 • Ž (45)

Emalis

emãlis [pranc. émail]: 1. kieta, degimu sutvirtinta skaidraus, matinio arba spalvoto stiklo danga metalo, stiklo dirbinių paviršiuje; puošia juos arba saugo nuo išorės poveikio; 2. į glazūrą panaši, bet mažesnio už ją tankio keraminių dirbinių danga; 3. anat. audinys, dengiantis danties vainiką ir iš dalies kaklelį; kiečiausias organizme.

Ekstenzorius

eksteñzorius [lot. extensor — ištempiantis], anat. tiesiamasis raumuo; atitiesia kūno dalį.

Ekskavacija

ekskavãcija [lot. excavatio — išskaptavimas, išduobimas]: 1. ksb. uolienos, grunto, durpių išėmimas arba iškasimas; 2. anat. įdubimas, pvz., pūslinė gimdos kišenė.

Dorsalinis

dorsãlinis [lot. dorsalis < dorsum — nugara]: 1. lingv. Δ priebalsis — priebalsis, kurį tariant veikia liežuvio nugarėlė; 2. anat. nugarinis, pvz., Δ pelekas.

Distalinis

distãlinis [lot. dist(antia) — atstumas + (centr)alis — centrinis], anat. tolimasis, esantis toliau nuo kūno centro arba vidurio linijos.

Desmografija

desmogrãfija [desmos + ↗ …grafija], anat. raiščių aprašymas.

Dermatografija

dermatogrãfija [↗ dermato… + ↗ …grafija], odos anat. aprašymas.

Chorda

chòrda [gr. chordē — styga]: 1. mat. psn. styga — tiesės atkarpa, jungianti du kreivės (paviršiaus) taškus ir nekertanti tos kreivės (paviršiaus); 2. anat. nugaros styga — chordinių gyvūnų ašinio skeleto pradmuo.

Choanos

choãnos [gr. choanē — piltuvėlis], anat. angos, jungiančios nosies ertmę su nosiarykle.

Cerebrinis

cerebrinis [lot. cerebrum — smegenys], anat. smegeninis, susijęs su galvos smegenimis.