Terminai pagal A-Z

 • A (2,178)
 • B (912)
 • C (447)
 • Č (47)
 • D (1,204)
 • E (1,043)
 • Ė (1)
 • F (926)
 • G (681)
 • H (769)
 • I (720)
 • J (109)
 • K (2,119)
 • L (666)
 • M (1,469)
 • N (497)
 • O (568)
 • P (2,115)
 • Q (5)
 • R (922)
 • S (1,599)
 • Š (222)
 • T (1,069)
 • U (126)
 • V (445)
 • Z (78)
 • Ž (45)

Zodiakas

zodiãkas [gr. zōdiakos < zōon — gyvūnas], astr. maždaug 16° pločio dangaus sferos juosta, kurios viduriu eina ekliptika; jame yra 12 žvaigždynų, kurių dauguma pavadinta gyvūnų vardais.

Zenitinis

zenitin‖is: 1. astr. susijęs su zenitu, nukreiptas į zenitą, pvz., šviesulio Δ nuotolis (šviesulio kampinis nuotolis nuo zenito), Δ teleskopas (šviesuliams arti zenito tirti); 2. šaudantis į viršų, į oro taikinius, pvz., Δ kulkosvaidis, ~ė patranka.

Zenitas

zenitas [pranc. zénith < arab. samt — kelias, kryptis]: 1. astr. dangaus sferos ir stebėjimo vietos svambalo linijos susikirtimo taškas; yra virš stebėtojo galvos; 2*. aukščiausias laipsnis, aukščiausias taškas.

Verteksas

vèrteksas [lot. vertex — polius, viršūnė], astr. dangaus sferos taškas, kurio link juda grupė žvaigždžių.

Vertikalas

vertikãlas [lot. verticalis — statmenas], astr. horizontui statmenas didysis dangaus sferos apskritimas, einantis per stebėjimo vietos zenitą.

Variacija

variãcija [lot. variatio — pakeitimas]: 1. choreografinės formos dalis (vieno arba kelių šokėjų išplėtotas šokis); 2. astr. Mėnulio judėjimo periodinis nuokrypis nuo trajektorijos, kuria jis judėtų, sąveikaudamas tik su Žeme; 3. mat. diferencialo sąvokos apibendrinimas; funkcionalu pokyčio tiesinė pagr. dalis.

Umbra

ùmbra [lot. šešėlis]: 1. neorganinis rusvai pilkas pigmentas, susidedantis iš geležies oksidų, mangano oksido ir aliumosilikatų; 2. astr. centrinė, tamsiausia Saulės dėmės dalis.

Tropinis

tròpin‖is [↗ tropikai]: 1. atogrąžinis, esantis abipus atogrąžų, būdingas atogrąžų juostoms, jų klimatui; 2. astr. susijęs su laiko tarpu tarp dviejų Saulės perėjimų per pavasario lygiadienio tašką (~iai metai) arba tarp dviejų Mėnulio perėjimų per pavasario lygiadienio taško valandų apskritimą (Δ mėnuo).

Topocentrinis

topocentrin‖is [gr. topos – vieta, vietovė + ↗ centras], astr. susijęs su planetos paviršiaus tašku, pvz., ~ė koordinatė.

Telūrinis

telurinis [↗ telūris], astr. susijęs su Žeme, pvz., telūrinė linija (tamsi Saulės spektro linija, susidaranti dėl jos šviesos absorbcijos Žemės atmosferoje) .