Terminai pagal A-Z

 • A (2,178)
 • B (912)
 • C (447)
 • Č (47)
 • D (1,204)
 • E (1,043)
 • Ė (1)
 • F (926)
 • G (681)
 • H (769)
 • I (720)
 • J (109)
 • K (2,119)
 • L (666)
 • M (1,469)
 • N (497)
 • O (568)
 • P (2,115)
 • Q (5)
 • R (922)
 • S (1,599)
 • Š (222)
 • T (1,069)
 • U (126)
 • V (445)
 • Z (78)
 • Ž (45)

Selenoidas

selenòid‖as [↗ seleno… + gr. eidos – pavidalas], astr. paviršius, kurio visi taškai statmeni Mėnulio svambalo linijai; ~o ribojamas tūris lygus Mėnulio tūriui.

Sekuliarinis

sekuliãrin‖is1 [lot. saecularis — šimtmetinis], astr. pasikartojantis kas 100 ir daugiau metų; vykstantis labai retai, ypatingas, pvz., ~ė variacija (pastebimas ko nors pokytis Žemėje arba visatoje).

Sekstantas

sekstántas [lot. sextans (kilm. sextantis) — šeštadalis]: 1. astr. kampų matavimo prietaisas, turintis 1/6 apskritimo ilgio limbą; 2. astronavigacinis kampamatis laivo arba lėktuvo vietai nustatyti pagal dangaus šviesulių aukštį.

Scintiliacija

scintiliãcija [lot. scintillatio — spindėjimas, kibirkščiavimas]: 1. šviesos blyksnis, atsirandantis kai kuriose medžiagose (scintiliatoriuose) dėl jonizuojančiojo spinduliavimo poveikio; 2. astr. spartus ir netaisyklingas šviesulio šviesumo ir spalvos kitimas.

Satelitas

satelìtas [lot. satelles (kilm. satellitis) — palydovas, tarnas, bendrininkas]: 1. sen. Romoje — ginkluotas samdinys, lydintis savo šeimininką; 2*. svetimos valios vykdytojas, bendrininkas, talkininkas; 3. valstybė, formaliai nepriklausoma, bet faktiškai pavaldi stipresnei valstybei; 4. planetinės pavaros krumpliaratis, kuris sukasi apie centr. krumpliaratį; 5. astr. Palydovas.

Saras

sãras [gr. saros], astr. periodas (6585,33 d), kuriam praėjus, dangaus sferoje kartojasi Saulės, Mėnulio ir jo orbitos mazgų tarpusavio padėtis.

Reliktinis

reliktin‖is, liekamasis, liktinis, liekaninis: 1. ~ės rūšys — augalų arba gyvūnų rūšys, išlikusios iš senesnių epochų; 2. astr. ~iai spinduliai — užgalaktiniai elektromagnetiniai spinduliai, išlikę nuo visatos raidos pirmųjų stadijų.

Rektascensija

rektasceñsija [lot. rectus — tiesus, status + ascensio — užkopimas], astr. koordinatė (kampas tarp pavasario lygiadienio taško ir šviesulio deklinacijų apskritimo susikirtimo su dangaus pusiauju taško), analogiška geogr. ilgumai.

Pulsacija

pulsãcija [lot. pulsatio — stūmimas, smūgis]: 1. fiz. dydžio periodinis kitimas; 2. astr. nestacionarių žvaigždžių matmenų periodiškas kitimas (plėtimasis ir traukimasis).

Precesija

precèsija [lot. praecessio — ėjimas priekyje]: 1. astr. lėtas periodinis Žemės ašies judėjimas erdvėje aplink ašį, statmeną Žemės skriejimo aplink Saulę plokštumai; 2. kietojo kūno sukimosi ašies judėjimas, kurio metu ašis brėžia erdvėje apskritą kūginį paviršių.