Terminai pagal A-Z

 • A (2,178)
 • B (912)
 • C (447)
 • Č (47)
 • D (1,204)
 • E (1,043)
 • Ė (1)
 • F (926)
 • G (681)
 • H (769)
 • I (720)
 • J (109)
 • K (2,119)
 • L (666)
 • M (1,469)
 • N (497)
 • O (568)
 • P (2,115)
 • Q (5)
 • R (922)
 • S (1,599)
 • Š (222)
 • T (1,069)
 • U (126)
 • V (445)
 • Z (78)
 • Ž (45)

Granulės

grãnulės [lot. granulum —grūdelis]: 1. smulkūs, tankūs, grūdo pavidalo kurios nors medžiagos trupiniai; 2. astr. maži, šviesūs, beveik apvalūs Saulės fotosferos dariniai, panašūs į virtų ryžių grūdelius; 3. biol. standūs grūdelių pavidalo intarpai (dažn. laikini) ląstelių citoplazmoje.

Grabenas

grãbenas [vok. Graben — griovys]: 1. įsmukęs Žemės plutos luistas, ribojamas sprūdžių, rečiau antsprūdžių; 2. astr. žemesnis už gretimas sritis planetos, pvz., Marso, Žemės, paviršiaus darinys (tarpeklis), susidaręs dėl tektoninės veiklos.

Gastroksija

gastròksija [↗ gastr… + gr. oxys — rūgštus], per didelis skrandžio sulčių rūgštingumas.

Gastrektomija

gastrektòmija [↗ gastr… + gr. ektomē — išpjovimas], skrandžio pašalinimo operacija.

Gastr

gastr… ↗ gastro…

Gastralgija

gastrálgija [↗ gastr… + gr. algos — skausmas], skrandžio skausmai.

Gastrektazija

gastrektãzija [↗ gastr… + gr. ektasis — išsiplėtimas], skrandžio išsiplėtimas.

Galaktinis

galãktin‖is, astr. susijęs su Galaktika, pvz., koordinatės (koordinatės, nusakančios kosm. kūnų padėtį Galaktikos plokštumos atžvilgiu).

Fotosfera

fotosferà [↗ foto… + ↗ sfera], astr. Saulės ir kt. žvaigždžių atmosferos apatinis sluoksnis, iš kurio išspinduliuojama daugiausia šviesos.

Fotoheliografas

fotoheliogrãfas [↗ foto… + ↗ heliografas], astr. teleskopas Saulei fotografuoti.